Cercle du Bosphore 1.

Cercle du Bosphore 1.
Kiszerelés: 
20 db
Ár: 
2,42 Pengő
Gyártó: 
Monopole des Tabacs de Turquie, Istambul
Forgalmazó: 
Magyar Királyi Dohányjövedék
Gyártási idő: 
1927~1940.
Forrás: 
internet


Az Oszmán Birodalom krími háborúból /1853-1856/ eredő eladósodási folyamatának eredményeként az oszmán kormány 1884-ben létrehozta az állami dohánymonopóliumot. Európai bankok tőkebevonásával a fontos exportcikknek számító török dohányból kívánta az állam bevételeit növelni. A dohányjövedék a fontos dohánytermelő központokban /Szalonikában, Izmirben, Aleppóban és Samsunban kezdte meg tevékenységét, igyekezett hatékonyabb termelési módszereket bevezetni. Az állami jövedéket - különösen 1908 után - erőszakosan támadta az Ifjútörök ​​mozgalom, az 1889-ben alapított oszmán reformpárt. A Török Köztársaság kikiáltása után, 1925-től a Tekel cég lett a jövedék utódja, amelyet 2008-ban vásárolt fel a British American Tobacco.

A Cercle d'Orient (Keleti Kör) mintájára 1916. május 22-én Yeniköyben megalakult a Cercle du Bosphore (Boszporusz Kör/Klub), amely azonban csak nyaranta működött. 1918-ban, az első világháború elvesztése után, az Unió és Haladás Bizottságához kötődő klubtagok egy része elkezdett kilépni a tagságból. Ebben az időszakban politikai találkozókra is sor került a klubon belül, az igazgatótanács azonban figyelmeztette a tagokat, hogy a klubon belül tilos bármilyen politikai tevékenységet folytatni. 1920 márciusában az alapszabály módosításának köszönhetően az országban tartózkodó összes külföldi tiszt számára is lehetőség nylít belépni a klubba.

Árváltozások:
1927. január 1-től: 2 Pengő
1930. május 12-től: 2,20 Pengő
1930. július 7-től: 2,42 Pengő
1940. május 9-től: 3,60 Pengő