Elfüstölhető falevelek


Miközben erősödik a dohányzásellenes küzdelem, nem árt megszívlelni az alábbi újsághír tanulságait. Az írás 1917 nyarán született, amikor sok egyéb mellett a füstölnivaló is hiánycikknek számított. Mindenesetre a dohányárak rohamos emelkedése mellett, hiánygazdaság nélkül is, egyre komolyabb szerep juthat a különféle pótanyagoknak, különösen, ha ezeket házilag is füstölhetővé alakítjuk. Abban azért bízzunk, hogy a dohányhamisítás nagy jövedelemmel kecsegtető üzletét nem az állam veszi a kezébe.

"A dohányhiány egyre súlyosabb arányokat ölt, most már kéz alatt is nehéz füstölnivalót kapni. Ezt a helyzetet nemcsak a dohányosok szenvedik meg, hanem a trafikosok is, akik közös erővel szervezkednek Magyarországon és Ausztriában, hogy megjelöljék a kivezető utat, és megteremtsék maguk számára a megélhetés lehetőségét.

A kistrafikos szövetség kívánatosnak tartja azt, hogy amíg dohányhiánnyal kell számolnunk, az állam pótanyagokat vegyen igénybe. Az államra nézve mindenesetre nagy előnnyel járna, ha például a Gráczban gyártott "Mörathon" és a Welsből származó "Famos" elnevezésű dohány-pótanyagokat használatba venné, mégpedig olyan formán, hogy egyéb falevelek helyett a jövedék a dohány között vagy pedig külön csomagolásban a kisárusok útján forgalomba hozná. Nagy haszonnal járó üzleteket csinálnak azok, akik a teától kezdve minden néven nevezendő szárított falevelek eladásával foglalkoznak, amivel természetesen súlyos anyagi károkat okoznak a dohánykisárusoknak. Jogos tehát a kisárusoknak ama kérése, hogy ezeket a dohánypótló anyagokat vagy kevert, vagy pedig tiszta állapotban árusíthassák, annál is inkább, mert a nép előszeretettel viseltetik a keverékdohány iránt. Minderre kitűnő példát szolgáltat a császárkeverék, amit Ausztriában mindenütt kérnek, de hiába, mert a dohányjövedék jelentéktelen mennyiségeket hoz forgalomba.

Ezzel két célt érhetünk el, egyrészt emelnénk a dohánykészletet, másfelől pedig a vevőközönséget az egészségre ártalmas falevelek vásárlásától megóvnánk.

Az osztrákok ilyen tartalmú feljegyzése már elment az osztrák pénzügyminiszterhez és a Reichrathoz, a magyar trafikosok most készülnek benyújtani memorandumukat az illetékes tényezőknél. A nép nálunk is mindenféle falevéllel pótolja a dohányt, ha ezt az állam venné kezébe, és ártalmatlan faleveleket hozna forgalomba, nagymértékben növelhetné jövedelmeit és szolgálatára lenne a dohányosoknak és a dohányosok egészségének is".