Füstös múltunk 1.

FÜSTÖS MÚLTUNK - A dohányzás és a hazai dohánygyártás története a kezdetektől 1945-ig

A hazai ipar egyes ágazatainak történetéről számtalan kiadvány jelent már meg, csakúgy, mint a mezőgazdasági növények termesztéséről, felhasználási és feldolgozási módjairól. E témákat a szerzők az összes lehetséges módon – történetileg, tudományosan, szárazon szakmai szempontokból, de az átlagember számára közérthetőbben is – körüljárták, kiemelve a dolgok gyakorlati oldalát és az érdekességeket.

Nem sok értékesebb és megosztóbb kultúrnövény létezett a történelem során, mint a dohány. A kezdetektől a mai napig akadtak pártfogói és ellenzői, termesztését, fogyasztását egyszer tiltották, máskor támogatták, és a legkülönfélébb jó és rossz tulajdonságokkal ruházták fel. Létezése hatalmas és kiapaszthatatlan bevétel az államnak, ám ugyanakkor legalább ekkora kiadás az egészségügynek. Furcsa, hogy egy olyan növényt is évszázadok óta termesztenek, mely halálos mérget rejteget magában. Természetesen sokkal fontosabbak a táplálékul szolgáló növények, amelyek nemhogy nem károsak az egészségre, de nélkülük az emberiség életben maradása is veszélybe kerülne.

Jelentősége ellenére a dohánynövény és a dohányzás magyarországi kultúrtörténete – néhány kivételtől eltekintve – fehér foltnak látszik a hazai irodalomban. Pedig a dohányzás jelen van az élet minden területén, ezért a téma számtalan szempontból vizsgálható, melynek során rengeteg érdekességre is bukkanhatunk. Ugyan folyamatosan jelentek meg szakmai kiadványok, de maguknak a fogyasztóknak – vagy a téma iránt csupán érdeklődőknek – szóló, átfogó, az ipartörténetet részletesen feldolgozó munka eddig nemigen készült.

Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a sokszínű könyv, amely szép külalakját a Tandem Grafikai Stúdiónak, kiadását a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak, megjelenését pedig a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének köszönheti. A kiadvány összefogja húszévnyi gyűjtő- és kutatómunka eredményeit, az egykori gyárakon és gyártmányaikon keresztül mutatja be füstös múltunkat és annak minden összetevőjét.

Közel 800 illusztráció által megismerhető több mint 400 féle egykori dohánytermék, továbbá korabeli reklámok, életképek is segítik az „időutazást”. Szó esik még trafikokról, pipázásról, de gyufákról és öngyújtókról is. A leírások közel ezerhétszáz, 1820 és 1945 közötti újságcikk és hivatalos tájékoztató feldolgozásával készültek. Megmosolyogtató helyesírásuk és megfogalmazásuk miatt sokszor idézet formájában szerepelnek, így is segítenek jobban megismerni azt a letűnt kort, amelyben a dohányzásnak is megvolt a saját kultúrája.

A rendelkezésre álló sok információ és a további tekintélyes mennyiségű egykori dohánytermék lehetővé tenné egy második kötet elkészítését is, melyben a II. világháború végétől egészen a rendszerváltásig lenne végigkövethető a hazai dohányzás alakulása.

Partnereimmel feltett célunk, hogy a megkezdett történet folytatása is hamarosan az érdeklődők kezébe kerülhessen!

Hornyák Balázs


„Ez a könyv elsőként vállalkozik arra, hogy a növény természetrajzától a hazai dohánygyártás és a szívnivalók fajtáinak történetén át a trafikokig és az ott kapható speciális kellékekig végigvezesse benne az olvasót. A rácsodálkozás és ráismerés örömét váltakozva kínálja, sok információval, gazdag képanyaggal. Igazi örömforrás.”

Saly Noémi


Kapható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban
1036 Budapest, Korona tér 1.
180 oldal
ISBN 978-615-5021-25-1