Márai Sándor - Szivarka


A Magyar Héten figyelmesebben néztem meg minden magyar árut, ami a kezem ügyébe került s a Magyar Héten tűnt fel nekem először, hogy a Magy. Kir. Dohányjövedék a Memphist, s a többit nem cigarettának nevezi, hanem szivarkának. Meglepetésemben a szivarka majdnem kiesett a szájamból. Mert ezt nyomtatják a dobozokra: "20 drb. szivarka." Kétségtelen, hogy ez magyarosabb, mint a cigaretta. Rögtön rá is szoktam s mostmár csökönyösen szivarkázok, ismerőseimet szivarkával kínálom, a cselédet felszólítom, hogy ürítse ki a hamutálból a szivarkamaradványokat. Átvettem a szivarkát, mert unatkozom s mulattat az ilyesmi és örülök neki.

Ám komoly kérdéseket mégse lehet elszivarkázni s ezért, egy magyar szivarka füstje mellett, megszövegeztem a következő kérdést: Különös tekintettel arra, hogy sokan vagyunk szivarkások az országban, akik legalább úgy szeretjük a magyar nyelvet, mint a Magy. Kir. Dohányjövedék s legalább annyi közünk van a szivarkázáshoz, mint a Magy. Kir. Dohányjövedéknek, érdekelne megtudnom, mi okból és milyen jogon nevezi csökönyösen és makacsul a Magy. Kir. Dohányjövedék szivarkának azt, amiről ebben az országban több millió ember azt hiszi (köztük kitűnő nyelvészek és jó hazafiak), hogy cigaretta? Ha Kazinczy idejében szivarkáztak volna az emberek, a szivarka talán polgárjogot nyer a magyar nyelvben, s akkor elbeszélésekben és regényekben olvashatnánk ilyen mondatokat:

„...Elemér a szivarka parázsló tüze mellett ült a félhomályban...”
„Egy szivarkát? - kérdezte elbűvölő udvariassággal a kanonok.”
„...Bevallom, szivarkás ember vagyok - mondta Jakab s lehajtotta a fejét.”
„...A detektívek összeintettek: Erős szivarkás!”
„...a golyó talált. A szivarka kiesett Lőrinc lehanyatló ujjai közül.”
Vagy ilyen diáknovella címet:
„Az első szivarka”
Orvosi értekezésekben:
„A szivarkázás hatása a lépre.”
Szerkesztői üzenetekben:
„Úrihölgy utcán nem szivarkázhat.”

De különös tekintettel arra, hogy Kazinczy idejében még nem szivarkáztak, ellenben Magyarországon ma többmillió ember szivarkázik, akik azt hiszik, hogy cigarettáznak, s akik soha, véletlenül se, tévedésből, álmukban se kértek még egy trafikban tíz szivarkát, nem verték még le a szivarka hamuját, nem kínálják egymást szivarkával, talán egyezzünk ki abban, hogy a Magy. Kir. Dohányjövedék ne akarjon magyarabbul beszélni, mint a magyar nép, s ha egyszer egy idegen szó átszívódott a mindennapi élet szövetébe, ne mázolja azt egy hivatal nagyképűen felül, hogy õ jobban tudja. Kis dolog, kis szépséghiba, de a nagyképűség, ami mögötte van, mulattató.

Közben kialudt a szivarkám.
Kérek egy gyújtót.