1937. Dohányárut Karácsonyra!

1937. Dohányárut Karácsonyra!

Tér és Forma 1937/12.