Csany - Dohánybeváltó

Csany - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851-1897. július 31.
ma Csanytelek, Csongrád megye
______________________________________________________________________________________

A dohánymonopólium bevezetésekor, 1851-ben már beváltó bizottság működött Csany településen, a szegedi főfelügyelőség irányítása alatt. Nevét felváltva Csany és Csány formában is írták a hivatalos feljegyzések, gyakran Csongráddal közösen említve, amiből kiderül, hogy a mai Csanytelekről és nem a Heves megyei Csányról van szó.


A Budapesti Közlönyben felhívás jelent meg, miszerint a csanyi m. k. dohánybeváltó telepen 1874. augusztus végéig a következő új tárgyak lesznek felépítendők: „kútfödés, őrtanya födél, árnyékszék”, összesen 1177 frt 84 kr. értékben. Újabb pályázatot hirdettek 1875. szeptember végéig egy új dohányraktár építésére, melynek költségvetésileg megállapított költségei: 13.326 frt. 19 kr.


1891-ig „a szeged-csongrádi és csányi dohánytermést osztrák dohánygyárak dolgozták föl. Ezentúl ennek a vidéknek jó tiszai dohánya is magyar gyárba kerül” – írta a Szegedi Híradó.


1897-ben a Pénzügyi Közlöny tudatta: „A csányi és temesvári m. kir. dohánybeváltó hivatalok feloszlattatnak s működésüket f. évi július hó 31-ével beszüntették. Miről az érdekelt hatóságok és hivatalok azzal értesíttetnek, hogy eddig a csányi beváltási körzetbe tartozott Csány és Siróhegy községek a csongrádi m. kir. dohánybeváltó hivatal körzetébe (…) osztatnak be.”


Az 1898. évi Zárszámadásból tudjuk, hogy „a csányi dohánybeváltó hivatal feloszlatása folytán lebontott régi épületek leltári értékéből az ócska anyagokért befolyt 2.321 frt.”

 

Ismert vezetők és személyi változások: 

 

1873. Katonai Magyar Gyula kezelő

1875-1879. Katonai Magyar Gyula kezelő, Reitter György tiszt

1880. Reitter György III. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve a szegedi felügyelőséghez

1881. Csákányi Győző tiszt, azonos minőségben áthelyezve Szegedre

1884. Magyar Gyula kezelő, Perényi Ágoston tiszt

1886-1890. Magyar Gyula kezelő, Haehnel Ferenc tiszt

1891-1892. Gribács Mihály kezelő, Hähnel Ferenc tiszt

1893-1896. Gribács Mihály kezelő, Oláh Sándor tiszt

1897. Kezelő: - Tiszt: Oláh Sándor.

1897. Oláh Sándor tiszt áthelyezve a szolnoki dohánybeváltó felügyelőséghez

 

Ismert építkezések:

 

1873. október 15-ig egy új dohányraktár építése 15.202 frt 74 kr.

1874. augusztus végéig építendő őrtanya, árnyékszékek, kútfedés 808 frt 67 kr.


Eddig nem került elő kép az egykori dohánybeváltóról