Érsekújvár - Dohánybeváltó

Érsekújvár - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851~1945.
ma M. R. Štefánika, Nové Zámky, Szlovákia
A Budapesti Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

Bár Érsekújvár neve már 1851-ben megtalálható dohánybeváltással kapcsolatban, talán csak idényjelleggel működtek ott kezdetleges raktárak. A Pénzügyi Közlöny szerint 1891. október 1-én kezdte meg működését a beváltó hivatal. A város az I. világháború után Csehszlovákiához került.

 

1922-ben az érsekújvári dohánybeváló hivatalt kettéosztották és az egyik részét Komáromban helyezték el, ahol megkezdődtek a munkásfelvételek. „Egész sereg munkanélküli jelentkezett munkára, de visszautasították őket, mert nem tudták cseh állampolgárságukat igazolni. A kétségbeesett munkások zúgolódtak, s mert nem teljesítették kérésüket, betörtek a hivatalos helyiségbe és ott véresre vertek egy Prágából érkezett miniszteri tanácsost, megpofoztak két hivatalnokot és a szuronyával hadonászó egyik pénzügyőrt a földre teperték és majd agyongázolták. A segítségül hívott katonai csapat teremtett később rendet.” – számol be Az Ujság.

1936-ban a dohányjövedék központi irodája igazgatóságának határozata értelmében Stribersky Antalt, a komáromi dohánybeváltó hivatal igazgatóját Svitavára helyezték át. Helyére az érsekújvári dohánybeváltó hivatal igazgatója, Valenta Ferenc került. Érsekújvárra Bulant Lajost nevezték ki, aki addig a beregszászi dohánybeváltót vezette.


1942.

A terület-visszacsatolások után, 1938. december 19-én kezdte újra munkáját a dohánybeváltó. 80 munkással indult az üzem, de számukat fokozatosan emelték a dohánybeváltás üteme szerint. A város 1945-től ismét Csehszlovákiához került.
 


Pipadohányok csomagolása

Ismert vezetők és személyi változások:

 

1892. Lieber Vilmos kezelő

1892. Milutinovics János VI. oszt. tiszt áthelyezve Temesvárról

1893-1895. Lieber Vilmos kezelő, Schön Nándor tiszt

1895. Lieber Vilmos kezelő áthelyezve Budapestre

1895. Miksik Ede kezelő áthelyezve Miskolcról

1896-1898. Miksik Ede kezelő, Schön Nándor tiszt

1898. Schön Nándor tiszt, azonos minőségben áthelyezve Jászkisérre

1899-1902. Polatzek János kezelő, Zdráhál Gyula tiszt

1903. Szolnoki Lajos kezelő

1904. Szolnoki Lajos kezelő, Sulyok Endre segédtiszt

1905-1908. Szolnoki Lajos kezelő, Michnay Árpád segédtiszt

1908. Szolnoki Lajos kezelő ,azonos minőségben áthelyezve Jászberénybe

1908. Schön Nándor kezelő, azonos minőségben áthelyezve Jászberényből

1909-1910. Schön Nándorkezelő, Michnay Árpád segédtiszt

1910. Schön Nándor kezelő, azonos minőségben áthelyezve Budapestre

1911. Milutinovics János kezelő, Michnay Árpád segédtiszt

1912. Valenta Gábor kezelő, Michnay Árpád tiszt

1913. Valenta Gábor kezelő, Ujváry Gábor segédtiszt

1914-1915. Valenta Gábor kezelő, Ujváry Gábor, Petrovits Mihály segédtisztek

1916. Valenta Gábor kezelő, Ujváry Gábor tiszt, Petrovits Mihály segédtiszt

1916. Kedačič Róbert kezelő, azonos minőségben áthelyezve Temesvárról

1917-1918. Valenta Gábor, Kedačič Róbert kezelők, ifj. Ujváry Gábor tiszt, Petrovits Mihály segédtiszt

1919. Petrovits Mihály segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Kiskunfélegyházára

1940-1944. Stuller Ferenc főtiszt, Halász Géza segédfelügyelő, Hartai József tiszt

 

Ismert építkezések:

 

1891. szeptember végéig dohányraktár és munkás árnyékszék építése 24.999 frt 70 kr.

1892. szeptember végéig egy új dohányraktár építése 27.206 frt 29 kr.

1902. december 15-ig új dohányraktár építése és egy régi raktár lebontása 27.894 K 91 fill.

1905. raktár helyreállítás 7.127 K 04 fill. (Toldy János)

1911. új dohányraktár építése 61.046 K

1939. VI. számú raktár tatarozási munkái