Kápolna - Dohánybeváltó

Kápolna - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851~1998.
Kápolna, Szabdság tér 5. és Béke utca - Heves megye
A Miskolci Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

A dohánybeváltó a település legrégebbi üzeme: 1860-ban épült. A kétszintes raktárak kizárólag fa csapokkal összeállított szerkezeti elemei mind a mai napig eredeti formában töltik be funkciójukat. 1874-ben épült a hivatalház és a tiszti lak.

 


Térképen - 1892.


1983-ban a környék 250 kistermelőjétől 1150 tonna Virginia-dohány érkezett a beváltóhoz szeptember végéig. A leveleket zölden szállították be a telepre, mert ezt a fajtát csak speciális kamrákban lehet szárítani. A jól kezelt dohánylevelek igen kelendőek voltak, nagy részüket exportálták. A beváltó bezárásáról nincs információ, 1998-ban még üzemelt.

 


1938.

 

Érdekesség, hogy a tiszti címtár 1894-es példányában elírás történt, a tisztek között szerepelt ugyanis Mikszáth Kálmán, akiről a további évszámokból kiderült, hogy valójában Gyula. A nyomdai szedő valószínleg automatikusan Kálmánt biggyesztett a Mikszáth név mögé, de nem is tévedett sokat, mert a dohánybeváltó tiszt, Gyula, valóban az író testvére volt.

 


A beváltó épülete napjainkban


Népszabadság, 1983.09.08.


1956.


Ismert vezetők és személyi változások:

 

1873. Reder Károly kezelő, Bernstein Antal, Popovics Sándor tisztek

1875. Reder Károly kezelő, Steinwalter Ödön tiszt

1879. Redder Károly kezelő, Gribács Mihály, Baloghy Imre tisztek

1879. Gribács Mihály, IV. oszt. tiszt áthelyezve Rakamazra

1884. Reder Károly kezelő, Baloghy Imre, Böhm Alajos tisztek

1885. Reder Károly áthelyezve Jászkisérre

1886. Csázik Péter kezelő, Baloghy Imre, Böhm Alajos titsztek

1887. Csázik Péter kezelő, Böhm Alajos, Hajdú Mihály tisztek

1888-1892. Csázik Péter kezelő, Szvitek Lajos, Hajdú Mihály tisztek

1893. Csázik Péter kezelő, Hajdú Mihály, Willinger Gyula tisztek

1894-1895. Csázik Péter kezelő, Hajdú Mihály, Williger Gyula, Mikszáth Gyula tisztek, ifj. Zöldi József gyakornok

1895. Csázik Péter kezelő áthelyezve Nyíregyházára

1896. Schelly Mátyás kezelő, Hajdú Mihály tiszt, Williger Gyula, Mikszáth Gyula segédtisztek

1897. Schelly Mátyás kezelő, Williger Gyula tiszt, Mikszáth Gyula segédtiszt

1897. Williger Gyula tiszt áthelyezve Budapestre

1897. Gerzon Kázmér segédtiszt áthelyezve Szegedről

1897. Sohajda János gyakornok áthelyezve Kisvárdáról

1898-1899. Schelly Mátyás kezelő, Mikszáth Gyula, Gerzon Kázmér segédtisztek

1898. Sohajda János gyakornok

1900-1904. Schelly Mátyás kezelő, Balassa György tiszt, Mikszáth Gyula segédtiszt

1900-1902. Reiter József gyakornok

1903-1904. Gáspárdy József gyakornok

1903. Schelly Mátyás kezelő, azonos minőségben áthelyezve Békéscsabára

1903. Vilcsek József kezelő, azonos minőségben áthelyezve Nagylétáról

1905-1907. Vilcsek József kezelő, Magyarossy Árpád, Mikszáth Gyula tisztek, Gáspárdy József segédtiszt

1908-1909. Vilcsek József kezelő, Magyarossy Árpád, Mikszáth Gyula tisztek

1909. Reé János segédtiszt

1909. Goda Gyula segédtiszt áthelyezve Budapestről

1910-1911. Vilcsek József kezelő, Mikszáth Gyula, Orell Iajos tisztek, Goda Gyula segédtiszt

1912. Vilcsek József, Mikszáth Gyula kezelők, Orell Lajos tiszt

1913. Vilcsek József kezelő, Orell Lajos, Goda Gyula tisztek, Baloghy Iván segédtiszt

1914. Mikszáth Gyula kezelő, Orell Lajos, Goda Gyula tisztek, Baloghy Iván segédtiszt

1915-1918. Mikszáth Gyula kezelő, Pfleger Hugó tiszt, Baloghy Iván segédtiszt

1927. Mikszáth Gyula főfelügyelő, Huber Antal főtiszt, Baloghy Iván, Ritter Péter tisztek

1928. Mikszáth Gyula főfelügyelő, Szentimrey József főtiszt, Baloghy Iván, Ritter Péter tisztek

1929. Mikszáth Gyula főfelügyelő, Szentimrey József főtiszt, Ritter Péter tiszt

1930. Veress Miklós főtiszt megbízva a dohánybeváltó hivatal vezetésével

1931. Veress Miklós, Szentimrey József főtisztek, Ritter Péter tiszt

1932. Veress Miklós, Szentimrey József főtisztek, Vig Barna tiszt

1933. Szentimrey József főtiszt megbízva a dohánybeváltó hivatal vezetésével

1935. Szentimrey József, Vigh Barna főtisztek

1936. Vietorisz Dániel főtiszt, Fodor Béla, Hainrikffy István, Harsányi Menyhért tisztek

1937-1938. Vietorisz Dániel felügyelő, Fodor Béla, Hainrikffy István tisztek

1940. Vietorisz Dániel felügyelő, Gőri Zoltán segédfelügyelő, Fodor Béla tiszt

1941. dr. Miksik Tibor felügyelő, Fodor Béla, Eperjessy Béla tisztek

1942. Fodor Béla főtiszt, Deák Ferenc tiszt, Mile Kálmán gyakornok

1943. Fodor Béla főtiszt, Deák Ferenc, Mile Kálmán tisztek, Gulyás József gyakornok

1944. Fodor Béla főtiszt, Sztrakovics Kálmán, Mile Kálmán tisztek, Gulyás József segédfelügyelő, Hutter Gábor, Pap Aladár gyakornokok

 

Ismert építkezések:

 

1870. két dohányraktár építése 30.793 frt 96 kr.

1874. május végéig hivatalház és tiszti lak építése 15.678 frt 11 kr.

1881. szeptember végéig egy új dohányraktár felépítése 13.551 frt 81 kr.

1883. október végig egy új dohányraktár felépítése 13.798 frt 84 kr.

1885. október végig az irodai helyiségek kibővítése 2.079 frt 50 kr.

1905. épülettatarozás 1.770 K

1906. tiszti lakás és munkásétkező építése 17.232 K (Piffkó János és Bíró ?)

1907. épület átalakítás 3.585 K

1909. épülettatarozás 1500 K

1912. 9 raktár külső levált falazatának bontása, újbóli vakolása és meszelése 2980 K

1913. a kezelőlak és hivatal ház külső falazatának vakolása, az őrház külső vakolatának javítása, a munkásmenhely mennyezetvakolása és meszelése, tiszti lak tatarozása és kifestése raktárak javítása, bádogozás 5321 K 10 fill.

1913. 550 méter mély artézi kút fúrása

1930. dohánybeváltó hivatal tatarozása

1931. bontási, kőműves és betonkerítési munkák

1934. tatarozási és helyreállítási munkák kb. 29.000 P