Varasdi Dohánygyár

Varasdi Dohánygyár

1857-1860.
ma Varaždin, Horvátország

__________________________________________________________________________________________

Az állami monopólium bevezetése előtt Varasdon tizenkét kisebb-nagyobb manufakturális üzem működött, országszerte híres termékük volt a "Varazsdi mártásolt burnót".  Fényes Elek 1847-ben kiadott, Magyarország leírása című műve is említ itteni dohánygyárakat, de ezek az egyedáruság 1851-es bevezetésével kénytelenek voltak működésüket beszüntetni.

Ezután maga a város kérvényezte egy új, állami gyár felállítását. Az ötletet nem csak a horvát bán, de a helyi ipar- és kereskedelmi kamara is támogatta. 1852. évi jelentésükben kiemelték, hogy mindazok, akik korábban dohánnyal foglalkoztak, most – más lehetőségek hiányában – megélhetésüket elveszítették, pedig hatszáz környékbeli munkás áll rendelkezésre.

Ennek hatására 1857-ben, az egykori jezsuita kollégiumban, melyet akkoriban részben főőrségként, részben katonai kórházként használtak, az osztrák kincstár dohánygyárat rendezett be, mely szinte azonnal meg is kezdte működését. A termelés 220 fős munkáslétszámmal indult, számuk azonban hamarosan drasztikusan csökkenni kezdett, 1859-re már csupán 59-en maradtak. Ezzel a bizonytalan állománnyal nem lehetett stabil üzemet fenntartani, így hazánk legrövidebb életű állami dohánygyárát 1860-ban felszámolták. Érthető módon kép nem maradt fenn róla.


A jezsuita templom és kolostor tervrajza a XVII. századból
Szerző: Wagner, Simon Ignatzi
Mai állapota