Barcs - Dohánybeváltó

Barcs - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1852-1918.
Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 155. - Somogy megye
A Budapesti Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

Barcs környékén „kender és dohány területek tették változatossá a tájat. A dohánytermelés annyira fellendült, hogy 1852-ben az [1780 körül épített] sóház helyén dohánybeváltót állítottak fel (a mai pénzügyőri laktanya helyén). A Barcs környéki falvakban a világháború végéig termesztik is a dohányt, csak mindig kevesebb és kevesebb mennyiségben, úgy, hogy 1918-ban a dohánybeváltó megszüntette működését. A dohány termesztésével inkább a német lakosság foglalkozott. (…) Amikor a dohánytermelés, valamint a dohánybeváltó működése Barcson megszűnt, a németek egy része Szulokba ment, ahol folytathatta dohánytermelését.” (Erdős Albin: Barcs község földrajza, Szeged, 1944)


Itt a kép jobb szélén még földszintes épület áll

A dohánybeváltó egyszintes, részben fából készült raktárépületét 1905-ben építették át, 47.681 Korona költséggel. „A szerb megszállók végül 1921. augusztus 21-én vonultak ki Barcsról. A község élete csak lassan normalizálódott. A drávai hajózás szünetelt, a hidak le voltak zárva és a dohánybeváltó is bezárta kapuit. A dohánybeváltó bezárásának több oka volt. Egyrészt épületei a megszállást követően teljesen használhatatlanná váltak, mivel a szerbek istállónak használták őket. Másrészt a „békeszerződés" értelmében Pozsega és Verőce megyék a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz kerültek. Az egykor virágzó község elvesztette gazdasági vonzáskörzetének felét, a gazdasági élet szinte teljesen összeomlott.” (Banicz László: Adatok a barcsi pénzügyőrség történetéhez, 2007)


1911.

Az Új-Somogy 1927. június 19-i cikke számol be a beváltó épületének további sorsáról: „Az országcsonkulással következett be Barcs nagyközségnek szemlátomást való elsorvadása, forgalmának, élénkségének legyöngülése, amelynek szomorú folyománya volt egyebek között a barcsi dohánybeváltó állomásnak működésen kívül helyezése is. A hatalmas épületek üresen állottak már évek óta és minden akció, amely ezeknek a kincstári épületeknek felhasználására, új rendeltetésnek szentelésére irányult, vagy vonatkozott, illetékes felsőbb tényezők részéről visszautasításra, vagy meg nem hallgatásra talált. E héten végre Budapestről érkeztek le munkások, akik hivatalos leküldetésben a Dohánybeváltó épületének lebontására jelentkeztek. Hír szerint az elbontás alkalmával nyerendő építőanyagot kifuvarozzák nem kis költséggel a belcsapusztai rakodó állomásra, ott bevagonírozzák és elszállítják újabb költséggel a tolnamegyei Nagydorog állomásra és ott újabb költséggel juttatják a helyszínére, ahol állítólag ismét Dohánybeváltó épülne a most megszűnő somogymegyei helyett. Ezt is Trianon vitte el tőlünk, Somogyiaktól.”


Az új emeletes raktárépület - Magyarország vármegyéi és városai, 1914.


Ismert vezetők és személyi változások:

1873-1879. Hobeck Sebestyén kezelő, Füstös Ede tiszt
1883. Mitták Lajos, III. oszt. kezelő, azonos minőségben áthelyezve Kisvárdáról
1884-1890. Mitták Lajos kezelő, Seligmann Gusztáv tiszt
1891. Mitták Lajos kezelő, Tóth Lajos tiszt
1892. Fejér Viktorkezelő, Tóth Frigyes tiszt
1893. Fejér Viktor kezelő, Ibrányi Miklós gyakornok
1893. Schiller Aurél tiszt, azonos minőségben áthelyezve Tolnáról
1893. Bovánkovics Lajos kezelő áthelyezve Csókáról
1893. Fejér Viktor kezelő áthelyezve Kisvárdára
1894. Kezelő: — Hivataltiszt: Schiller Aurél
1895-1896. Banovszky Gyula kezelő, Schiller Aurél segédtiszt
1897. Banovszky Gyula kezelő, Milutinovics János segédtiszt
1897. Milutinovics János segédtiszt áthelyezve Miskolcra
1897. Reiner Zsigmond tiszt áthelyezve Csongrádról
1898-1901. Banovszky Gyula kezelő, Reiner Zsigmond tiszt
1902-1904. Banovszky Gyula kezelő, Oláh Sándor tiszt
1903. Czingel Ödön segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Faddról
1905. Oláh Sándor tiszt, Czingel Ödön segédtiszt
1906-1907. Oláh Sándor kezelő, Czingel Ödön segédtiszt
1908-1909. Mészáros János kezelő, Czingel Ödön tiszt
1910. Mészáros János kezelő, Torma Ferenc gyakornok
1911. Balassa György kezelő, Torma Ferenc gyakornok
1912-1915. Trásy Béla kezelő, Torma Ferenc gyakornok
1915. Trásy Béla kezelő azonos minőségben áthelyezve Jászberénybe
1915. Király Endre tiszt, azonos minőségben áthelyezve Battonyáról
1916. Király Endre tiszt, Torma Ferenc segédtiszt
1916. Torma Ferenc segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Battonyára
1916. Hegedűs Béla díjtalan gyakornok, azonos minőségben áthelyezve Kisvárdáról
1917-1918. Király Endre tiszt

Ismert építkezések:

1873. a dohányraktárnak használt sóraktár átépítése 1975 frt 73 kr.
1880. nagyobb javítási munkálatok, bontás, zsindelyezés 4.034 frt 49 kr.
1881. fedett lerakó tér építése, különféle javítási munkák 1.188 frt 70 kr.
1889. dohányraktár építése 21.000 frt.
1892. épületek helyreállítása 2.106 frt.
1899. új dohányraktár építése 25.000 frt.
1904. új dohányraktár építése 47.681 K 62 fill.
1905. raktár átalakítás, kerítésépítés 5.361,82 K
1913. tiszti lak építése 18.898 K 37 fill. (Ligeti Lajos és Ferenc)