Békéscsaba - Dohánybeváltó

Békéscsaba - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851~1975.
Békéscsaba, Szabolcs utca - Ihász utca - Békés megye
Az Aradi Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

Az állami dohánymonopólium bevezetésekor a Földmívelés-Ipar-Kereskedelmi minisztérium jelölte ki Békéscsabát a lakosság által termelt dohány felvásárlására és dohánybeváltó fiókhivatal létesítésére.
Milyo Mihály akkori törvénybíró és tanácsülése a vasút melletti, mai Őr és Ihász utcák közötti, akkoriban teljesen üres, 37260 m2 területet jelölte ki az építkezésre.
1852-ben, fából építették meg az első, kezdetleges, 42 x 15 méteres dohánytároló raktárépületet és még csupán 15 munkást foglalkoztattak. 1858-ra alakult ki a beváltó szervezetileg is, így ez tekinthető igazából az alapítási évének.
A környéken egyre nőtt a dohánytermelők száma, hamarosan már 846-an, 7700 holdon termeltek dohányt. Ennek következtében újabb – még mindig – fából készített, barakkszerű tárolók épültek 1860-tól. 1881-re már 8 raktárépület állt a beváltó területén. Később ezeket lebontották és már tartós anyagból, kétemeletes, egyforma épületeket emeltek.

1930.

1926-ban „a békéscsabai városrendezéssel kapcsolatban a pénzügyminiszter a békéscsabai dohánybeváltó hivatali telek egy részét, mintegy 680 m2 terjedelmű területet, ingyen engedte át azzal a feltétellel, hogy a város tartozik a meglevő kerítést az új határvonalra áthelyezni, az átengedett területen álló és lebontásra kerülő őrházat más helyen újból felépíttetni, továbbá, hogy a nyitandó utca rendezésével kapcsolatos összes feltöltési, burkolási, csatornázási stb. munkálatokat és egyéb közműveket a város saját költségén tartozik eszközöltetni s ezért a kincstártól semmiféle hozzájárulást nem igényelhet.”
1944-ben a dohánybeváltó épületeiben alakították ki a békéscsabai gettót: 3113 zsidó származású, köztük 2500 csabai zsidó lakost tartottak fogva a beváltó területén, majd 1944. június 26-án innen hurcolták el őket Auschwitzba.
A csabai dohánybeváltó 1958. április 12-én ünnepelte centenáriumát. Ekkor már a környék 43 községének határában 4 állami gazdaság, 68 termelőszövetkezet és 2400 egyéni gazda termelt dohányt, amit aztán mind ideszállítottak.


Békésmegyei Népújság, 1958.07.29.

1961-ben a Békéscsabai Városi tanács ezt a nagy területet jelölte ki lakótelep építésére, így a dohánybeváltó sorsa megpecsételődött.
1975-ben feltehetően még üzemelt, de végül a lakótelep további bővítése miatt 1976-ban az összes épületét lebontották.

Ismert vezetők és személyi változások:

1873-1875. Fennes Pál kezelő, Blaskovics Béla tiszt, Szakolczay János tiszt
1879. Fennes Pál kezelő., Blaskovits Béla tiszt, Spetz István tiszt
1884. Gartner Fülöp III. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve Csongrádról
1884-1886. Fennes Pál kezelő, Spetz István tiszt, Gartner Fülöp tiszt
1887. Fennes Pál kezelő, Spetz István tiszt
1887. Győrffy István, VI. oszt. tiszt áthelyezve Tolnáról
1887. Kohányi Róbert I. osztályú kezelő áthelyezve Aradról
1888. Fennes Pál kezelő, Spetz István, Győrffy István tisztek
1889-1890. Kohányi Róbert kezelő, Spetz István, Győrffy István tisztek
1891-1892. Kohányi Róbert kezelő, Berndt Lajos, Győrffy István tisztek, Heim Gyula gyakornok
1893-1900. Kohányi Róbert kezelő, Berndt Lajos, Győrffy István tisztek
1900. Győrffy István, tiszt, azonos minőségben áthelyezve Nyírbátorba
1900. Melhouse Ottó, segédtiszt azonos minőségben áthelyezve Nyírbátorból
1901. Kohányi Róbert kezelő, Berndt Lajos tiszt, Mehlhouse Ottó segédtiszt
1902-1904. Kohányi Róbert kezelő, Reiner Zsigmond tiszt, Mehlhouse Ottó segédtiszt
1903. Starek Dezső segédtiszt
1903. Iztazek Dezső segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Nagykárolyba
1903. Schelly Mátyás kezelő, azonos minőségben áthelyezve Kápolnáról
1904. Koncz Sándor segédtiszt
1905. Schelly Mátyás kezelő, Mehlhouse Ottó, Koncz Sándor tisztek, Sulyok Endre segédtiszt
1906-1907. Graselli Norbert kezelő, Mehlhouse Ottó, Koncz Sándor tisztek, Sulyok Endre segédtiszt, ifj. Bayer Domokos gyakornok
1908-1911. Graselli Norbert kezelő, Mehlhouse Ottó, Koncz Sándor tisztek
1908. ifj. Bayer Domokos gyakornok
1909-1910. Majthényi Sándor segédtiszt
1911. Szabó Sándor gyakornok
1911. Berndt Lajos kezelő, azonos minőségben áthelyezve Hajdúdorogról
1912-1913. Berndt Lajos kezelő, Starek Dezső, Koncz Sándor tisztek, Szabó Sándor gyakornok
1914. Berndt Lajos, Koncz Sándor kezelők, Vitányi Vincze László segédtiszt, Adamecz Gyula gyakornok
1915-1916. Berndt Lajos kezelő, Vitányi Vincze László segédtiszt, Kapronczay Dezső gyakornok
1917-1918. Berndt Lajos kezelő, Nagy Imre tiszt, Vitányi Vincze László segédtiszt Kapronczay Dezső gyakornok
1920. Vitányi László tiszt, azonos minőségben áthelyezve Nagyatádra
1923. Visky Jenő tiszt áthelyezve a miskolci felügyelőségtől
1923. Sulyok Endre felügyelő áthelyezve Nagykállóról
1927-1928. Baumann Károly felügyelő, Nagy Imre főtiszt
1929. Nagy Imre főtiszt hivatalvezetői minőségben áthelyezve Jászberénybe
1929. Baumann Károly felügyelő, Várady Andor főtiszt
1931-1932. Baumann Károly felügyelő, Szent-Imrey Imre főtiszt
1935. Baumann Károly főfelügyelő, Pongor Gábor tiszt
1936. Baumann Károly főfelügyelő, Jakab Antal főtiszt
1937-1938. Baumann Károly főfelügyelő, Molnár István tiszt
1940-1942. Szentpétery Ferenc felügyelő, Kaposi László, Molnár István tisztek
1943-1944. Szentpétery Ferenc felügyelő, Keszler Ferenc segédfelügyelő

Ismert építkezések:

1874. egy új dohányraktár építése 15.605 frt 80 kr.
1881. szeptember végéig egy új dohányraktár építendő 13.618 frt 87 kr.
1885. szeptember végéig két új dohányraktár építése 40.935 frt 18 kr.
1904. istálló tatarozása 7.620 K 1906. épülettatarozás 4.974 K 88 fill. (Lipták János)
1935. a MÁV állomás csonka vágányából kiágazó iparvágány létesítése a beváltóig
1935. tatarozási és helyreállítási munkák kb. 32.000 P 1936. a VII. sz. raktárnak az alapfalakkal együtt való teljes lebontása
1938. tatarozási és tetőhéjazat megújítási munkálatok