Csóka - Dohánybeváltó

Csóka - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851~1999.
ma Palih boraca 39, Чока, Szerbia
Az Aradi Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

Már 1851-ben beváltó bizottság működött Csókán, akkor talán még csak ideiglenes jelleggel. A csókai m. kir. dohánybeváltó-telep berendezésére 1874. október hó végéig az alábbi építkezésekre írtak ki pályázatot: a dohánybeváltó telep telkének kerítése (215 frt.), hivatalház (18.000 frt.), dohányraktár (17.000 frt.), négy pajta lebontása a régi telken és újból felállítása az új telken (22.000 frt.), tűzoltó szertár (1900 frt.). 1875 szeptemberére újabb dohányraktár épült 14.562 frt 41 kr. költséggel.

 


 

Csóka az I. világháború után a Szerb-Horvát Királysághoz került. A beváltó 1919-1954-ig az állami dohánymonopólium része volt. Függetlenné válása után is Coka Dohányfeldolgozó néven működött tovább. Az 1980-as években a zágrábi dohánygyárhoz (Tvornica Duhana Zagreb) tartozott. 1991 óta önállóan, 1998-tól részvénytársaságként működik, Duvanska Industrija Čoka néven.

 


Korabeli térkép jobb szélen Tabak Magazin

 

Ismert vezetők és személyi változások: 

 

1873-1879. Havelka Antal kezelő, Báthy Zsigmond tiszt, Bovankovics Lajos tiszt

1881. Báthy Zsigmond tiszt áthelyezve Vásárosnaményba

1884. Tóth Frigyes V. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve Aradról

1884. Havelka Antal kezelő, Tóth Frigyes tiszt

1886-1890. Bovankovits Lajos kezelő, Tóth Frigyes tiszt

1887. Willinger Gyula gyakornokként áthelyezve Csókára

1891. Bovankovits Lajos kezelő, Oláh Sándor tiszt

1891. Oláh Sándor tiszt áthelyezve a szegedi felügyelőséghez

1891. Reiner Zsigmond tiszt áthelyezve Szegedről

1892-1894. Bovankovits Lajos kezelő, Reiner Zsigmond tiszt

1895-1897. Bovankovits Lajos kezelő, Erdélyi Sándor tiszt

1898-1899. Bovankovits Lajos. kezelő, Oszlár Károly gyakornok

1900. Bovankovits Lajos kezelő, Mittermayer Ernő gyakornok

1901-1902. Bovankovits Lajos kezelő, Mittermayer Ernő segédtiszt

1903-1904. Székely József kezelő, Mittermayer Ernő segédtiszt

1904. Mittermayer Ernő segédtiszt áthelyezve Nyíregyházára

1904. Goda Gyula segélydíjas gyakornok áthelyezve Csongrádról

1905. Székely Józsefkezelő, Goda Gyula gyakornok

1906-1908. Székely József, Kenessey Ernő segédtiszt

1909. Székely József, Nyírák Béla segédtiszt

1909. Kozelka Endre segédtiszt áthelyezve Nagylétáról

1909. Nádasi Péter segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Debrecenből

1910. Schannen Alajos kezelő, Kozelka Endre, Nádassy Péter segédtisztek

1911. Schannen Alajos kezelő, Nádassy Péter tiszt, Kozelka Endre segédtiszt

1912. Schannen Lajos kezelő, Nádassy Péter tiszt

1913-1914. Schannen Lajos kezelő, Michnay Árpád tiszt

1914. Schannen Lajos kezelő, azonos minőségben áthelyezve Nagytárkányba

1914. Michnay Árpád tiszt, azonos minőségben áthelyezve Zsombolyára

1914. Oszlár Károly kezelő, azonos minőségben áthelyezve Temesvárról

1914. Várady Béla segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Debrecenből

1915. Oszlár Károly kezelő, Várady Béla segédtiszt 

1915. Várady Béla segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Nyíregyházára

1916. Oszlár Károly kezelő

1916. Oszlár Károly kezelő, azonos minőségben áthelyezve az érsekújvári, illetve temesvári dohánybeváltó hivatalhoz

1916. Orell Lajos kezelő, azonos minőségben áthelyezve Csongrádról

1917-1918. Orell Lajos kezelő

 

Ismert építkezések:

 

1874. október végéig a telep teljes berendezése 51.004 frt 04 kr.

1875. szeptember végéig egy új dohányraktár felépítése 14.562 frt 41 kr.

1907. épülettatarozás 3780 K (Lakó János)

1909. épülettatarozás

1911. épülettatarozás 3297 K

1912. épületjavítás, ács és kőművesmunka 4357 K

1912. épületjavítási munkák 3308 K