Csongrád - Dohánybeváltó

Csongrád - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851-1916. június 30.
Csongrád, Szegedi út 15. - Csongrád megye
A Budapesti Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
Kép: az egykori beváltó már óvodaként átalakítva
______________________________________________________________________________________

A források már 1851-ben is említenek dohánybeváltót Csongrádon, de ez még csak ideiglenes, vagy kezdetleges lehetett. A település 1865-ben a dohánybeváltó hivatal számára a városon kívül több mint négy katasztrális hold földet adott, itt már időtálló anyagból épültek fel a raktárak. 1880-ban a Budapesti Közlöny írta: „a két dohányraktár jelen színvonaláról 1.26 méterrel feljebb emelendő, és ezen munkák a raktárakban jelenleg elhelyezett dohány azokból elszállítása után azonnal megkezdendők és folyó évi október hó végéig befejezendők lesznek. A kőműves és ácsmunka és a földfeltöltés anyaggal, és emeléssel együtt mindkét raktárra nézve költségvetésileg 7575 frt 74 krral állapíttatott meg. Ezen munkálatok biztosítása tekintetéből a szegedi m. kir. dohánybeváltó felügyelőség által a szegedi dohánybeváltó hivatal hivatalos helyiségeiben folyó évi május hó 24-én versenytárgyalás tartatik.” A raktárak mellé 1886-ban felépült a nagy központi épület is.

1916. június 10-én a Köztelek tudósított a beváltó megszüntetéséről: Miután a csongrádi dohánybeváltó hivatal körzetében a dohánytermelés megapadt s az ahhoz tartozó kevésszámú dohánytermelő miatt külön hivatal fenntartása nem látszott célszerűnek, a pénzügyminisztérium — a dohányjövedéki központi igazgatóság javaslatára — a csongrádi dohánybeváltó hivatalt ez év június végével megszünteti. A beváltóhivatal telepét és épületeit valószínűleg Csongrád község fogja megvásárolni, melynek azt a pénzügyminisztérium hajlandó eladni azzal a kikötéssel, hogy azt közcélra fordítja. A csongrádi hivatalhoz tartozó termelők ezentúl a közellevő kiskunfélegyházai beváltó hivatalhoz csatoltattak.”

A város valóban megvásárolta a telket 25.000 koronáért. Az első világháború után rövid ideig lakásoknak használták, majd iskolává alakították át. A második világháború után két részre osztották. A nyugati fele megmaradt iskolának, a keletiből óvoda lett. Az 1980-as évek elején megszűnt az iskola, a megüresedett termeket az Alföld Néptánc Együttes kapta meg. A legutóbbi felújításkor a párkányokat, ablakkereteket, sarokpilasztereket leverték, csak a sima falak maradtak. A keleti oldalon az óvoda mellé egy új szárny épült. A termek parkettásak, a födém fagerendás volt.

 

Ismert vezetők és személyi változások:

 

1873-1875. Karattur Ede kezelő, Nahácsi Simoncsics Emil hivataltiszt

1877. Szauer Ferenc, I. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve a csongrádi hivatalhoz

1879. Szauer Ferenc tiszt, Gartner Fülöp tiszt 

1884. Gartner Fülöp III. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve Békéscsabára

1884. Szauer Ferenc kezelő, Berndt Lajos hivataltiszt

1886-1887. Szauer Ferenc kezelő

1887. Mészáros János gyakornok

1888-1890. Szauer Ferenc kezelő, Hudra Péter tiszt

1891-1894. Miksik Ede kezelő, Erdélyi Sándor tiszt

1895-1896. Máthé Gyula kezelő, Reiner Zsigmond tiszt

1897. Tóth Frigyes kezelő, Reiner Zsigmond tiszt

1897. Reiner Zsigmond tiszt áthelyezve Barcsra

1898-1901. Tóth Frigyes kezelő, Oláh Sándor segédtiszt

1902-1903. Tóth Frigyes kezelő, Goda Gyula gyakornok

1904. Rauschmann Kálmán tiszt, kezelői teendőkkel megbízva, Goda Gyula gyakornok

1904. Goda Gyula segélydíjas gyakornok áthelyezve Csókára

1905-1914. Rauschmann Kálmán kezelő

1915. Kezelő : — Tiszt: Orell Lajos

1916. Orell Lajos kezelő

1916. Orell Lajos kezelő, azonos minőségben áthelyezve Csókára

 

Ismert építkezések:

 

1880. a raktárépület 1,26 méterrel való feljebb emelése 7.575 frt 74 kr.

1884. hivatalház és tiszti lak építése 15.919 frt 85 kr.