Érmihályfalva - Dohánybeváltó

Érmihályfalva - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1865~1970.
Strada Fabricii, Valea lui Mihai, Románia
A Debreceni Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

Kovács Rozália helytörténész gyűjtése szerint gróf Stubenbergnek az 1700-as években 26 hold dohánya volt Érmihályfalván. A beváltó létrejöttéről nincs pontos információ. Egyes források szerint már 1823-ban működött. A dohánymonopólium 1851-es bevezetésekor újonnan szervezett beváltók között nem szerepel, azonban a Vasárnapi Újság szerint 1865-ben nyolc községtől 7000 mázsa dohányt váltottak be, amiért összesen 52.000 forintot fizettek.

 


„Az Érmellék már igen rég híres dohánytermelő hely és mi sem természetesebb, minthogy a dohánytermelési és dohánybeváltó hivatalok központját is ide helyezték át. Ezeknek a hivataloknak az élén szakavatott tisztviselők állanak, akik körültekintő tapintatossággal iparkodnak az állam érdekeit összhangba hozni a dohánytermelők érdekeivel.” (Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve, 1933)

 


„A község hatalmas dohánybeváltójához tartozott a Margitta és Székelyhíd környéki termés is. Ebben az időben a személyzet egy főnökből, egy könyvelőből, két munkafelügyelőből, három gyakornokból és hatvan munkásból állt. A helybeliek által „dohánygyár”-ként ismert átvevő ma az aradi központhoz tartozik.” (Érmihályfalva Évkönyv, 1934)

 


A főbejárat


1934-től a dohánybeváltó hivatal főnöke Leményi Aurél volt, rajta kívül 3 gyakornok, 3 éjjeliőr és 60 munkás dolgozott itt.


A dohánybeváltó kirendeltség udvarán, az egyik szárító épület falán sokáig megvolt az a kis harang, melyet 1941-ben öntettek és az ebédidőt valamint a munkaidő végét jelezte. A mintegy félméteres kis bronzharang felirata: „M. Kir. Dohánybeváltó Hivatal Ér(d)mihályfalva 1941”, másik oldalán „Öntötte Szlezák László Budapesten”. (Hogy a településnévbe miért került egy felesleges D-betű, arról nincs információ.)

 


A település az I. világháború után Romániához, 1940-45 között Magyarországhoz, majd 1945-től ismét Romániához tartozott.


1970-ben a Dolgozó nő című lap arról tudósított, hogy egy új dohányszárítót építenek a telepen, ami évente 240 tonna Virginia dohány szárítását teszi majd lehetővé.

 


A bálázott dohány csomagolása

 


Motozás a munkanap végeztével


2021. augusztus 1-én, hajnali fél 3-kor tűz ütött ki az egykor raktárépületben. Nagy volt a veszélye, hogy a szomszédos telken álló üzemcsarnokra is átterjednek a lángok. Húsz tűzoltó és a katonaság kilenc és fél órán át dolgozott, hogy ez ne következhessen be és a tüzet eloltsák. A tető és az egyéb belső részek 90 köbméternyi, 140 éves faszerkezete lett porrá.

  


Akikre Marozsán Bözsi néni, az adatközlő emlékezett:  Nagy Erzsike, Nagy Julianna, Nagy Lulu, Horváth Erzsike, Fülöp Lidia, Zih Etus, Papp Ica, Kerekes Juliska, Zih Margit, Papp Eszter. Középen (balról) Papp János, mellette Orosz igazgató úr. A felső sorban Junoj István és Kerekes Sándor.

 

Ismert vezetők és személyi változások:

 

1880. Bóka Ede, I. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve Debrecenből 

1884-1886. Bóka Ede kezelő, Grasselli Norbert tiszt

1887-1890. Bóka Ede kezelő, Ujváry István tiszt

1890. Magyaróssy Béla áthelyezve Debrecenből

1891-1895. Magyarossy Béla kezelő, Újvári István tiszt

1896. Faulhaber Oszkár kezelő, Újvári István tiszt

1897-1900. Faulhaber Oszkár kezelő, Pelczer Zsigmond tiszt

1901-1905. Faulhaber Oszkár kezelő, Meskó György tiszt

1901. Gáspárdy József gyakornok

1905. Molnár László segédtiszt áthelyezve Debrecenből

1906-1916. Meskó György kezelő, Molnár László segédtiszt

1911-1913. Papp Sándor gyakornok

1917-1918. Meskó György és Nagy Elemér kezelők

1941-ben ismét szerepel a beváltók között, de tisztek nélkül

1942. Horváth Lajos főtiszt, Mayor János segédfelügyelő, Bőhm János gyakornok

1943-1944. Horváth Lajos felügyelő, Ocskovits József, Bőhm János tisztek

 

Ismert építkezések:

 

1882. szeptember végéig egy új dohányraktár építendő 22.166 frt 58 kr.

1885. szeptember végéig egy hivatalház és tiszti lak építése 12.001 frt 74 kr.

1905. deszkakerítés építése 2157 K 67 fill.

1906. I. számú raktár beton burkolása 2.726 K 40 fill. (Schwarz Jakab)

1911. egy mosókonyha létesítése 3799 K

1913. dohánylevélraktár építése 58.099 K

1913. a dohányraktár emeletén fenyőfa-oszlopsor létesítése 1.238 K

 

Képek forrása: http://helytortenet.hupont.hu/17/dohanybevaltorol