Fadd - Dohánybeváltó

Fadd - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1851~1993.
Fadd, Sándor utca - Tolna megye
A Budapesti Dohánybeváltó Felügyelőség illetősége alatt
______________________________________________________________________________________

1883 májusában pályázatot írtak ki a faddi dohánybeváltó hivatal épületének összes munkáira 13.567 frt 67 kr. értékben. Valószínűleg ekkor a három évtizede működő telepen történt az építkezés.

1893 augusztusában a Pesti Hírlap már arról tudósít, hogy „a kincstár Faddon új dohányraktárt akar építtetni. E célra a községtől 2500 négyszögöl ingyen területet kíván, amikor a mostani régi raktártelket visszaadja a községnek. Fadd község elöljárósága a kívánt terület átadhatásáért már folyamodott is a legközelebbi vármegyei közgyűléshez. Ha a faddi raktár felépül, a tolnai dohánybeváltó hivatalt megszüntetik.”


1928.

1904 tavaszán újabb raktár építésére várták a vállalkozók ajánlatait, 47.708 Korona értékben.

1905 decemberében „a faddi dohánybeváltó hivatal próbaképpen beváltotta néhány kistermelő idei dohánytermését. Tíz termelő 8 kat. hold és 250 négyszögöl összterületen összesen 7317 kgr. dohányt produkált, a holdankinti átlag tehát 686 kgr. volt. A beváltott dohányok túlnyomó része finom kerti és középfinom fajta dohány volt, a beváltási ár 4325 korona 13 fillért tett ki. A dohány métermázsájának átlagára így több mint 57 koronát tesz ki.”

Az 1927 elején véget ért beváltási időszakban problémák adódtak: a „dohánybeváltó hivatal körzetéhez tartozott kerti dohányt termelők nagy száma miatt az ott termelt értékes belföldi kerti dohány elraktározása és kiképzése férőhely hiányában a faddi dohánybeváltó hivatalnál lehetetlen volt. Az ennek folytán bekövetkezhető nagymérvű károsodás megelőzése céljából tehát Nagydorogon halaszthatatlanul új dohánybeváltó hivatali telepet kellett létesíteni.” – tájékoztat a Zárszámadás.

1939-ben a telepen emeletes tiszti lakást építettek.

1967 őszén olajtüzelésű dohányszárítót adtak át rendeltetésének a faddi dohánybeváltó üzemben. Ha beválik, a következő években már csak hasonlókat építenek és a széntüzelésű kemencés szárítópajtákat is ilyen rendszerűre alakítják át.”

1969-ben tizenöt környékbeli tsz dohánytermését váltották be és kezelték itt. Faddon egyaránt található a dohány szárításának ősi és modern módja. Asszonyok válogatják, osztályozzák a leveleket, osztagba rakják, átrakják. Közben a levél saját hőmérsékletétől melegszik, szárad. Bár a beváltónak olajtüzelésű pajtája is volt, a beton toronypajtákban még szénnel fűtöttek, így szárítva a dohányfüzéreket.

A beváltó 1993-ban még működött.


1929.

Sok másik, sanyarú sorsra jutott, a föld színéről is eltüntetett évszázados dohánybeváltó épülettel ellentétben a faddinak szerencséje volt. 2022-ben 430 millió forintos beruházással elegáns, korszerű hotelt alakítottak ki a helyi védelem alatt álló épületben. Azokat a munkásokat szállásolják el itt, akik Paksi Atomerőmű két új reaktorblokkjának építésén dolgoznak majd. Ha véget ér a munka és már nem kell szállást biztosítani a több ezer munkásnak, akkor nyugdíjas otthonná alakítanák a ligetes, parkos faddi szállodát. Remélhetőleg így is lesz.

  

Ismert vezetők és személyi változások:

 

1873. Willmouth Bódog kezelő

1875. Bernstein Antal kezelő

1879. Bernstein Antal kezelő, Vilcsek József tiszt

1884. Bernstein Antal II. oszt. kezelő, azonos minőségben áthelyezve Nyíregyházára 

1884. Bernstein Antal kezelő, Polácsek János tiszt

1886. Bruckner Imre kezelő

1887-1891. Verényi Tamás kezelő, Oroszy Géza gyakornok

1892-1895. Verényi Tamás kezelő, Zdrahál Gyula tiszt

1895. Zdrahál Gyula tiszt áthelyezve Budapestre

1895. Szabó Árpád tiszt áthelyezve Budapestről

1896. Verényi Tamás kezelő, Szabó Árpád tiszt

1897. Verényi Tamás kezelő, Zdráhál Gyula tiszt

1898. Szvitek Lajos kezelő, Zdráhál Gyula tiszt

1898. Zdrahal Gyula tiszt, azonos minőségben áthelyezve Érsekújvárra

1898. Vay Mihály segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Hajdúdorogról

1899. Szvitek Lajos kezelő

1899. Kedačič Róbert gyakornok áthelyezve Rakamazból

1900. Szvitek Lajos kezelő, Czingel Ödön gyakornok

1900. Kedačič Róbert segédtiszt áthelyezve Budapestre

1901. Szolnoki Lajos kezelő, Becker Antal segédtiszt

1901. Becker Antal segédtiszt áthelyezve Budapestre

1901. Szolnoki Lajos kezelő áthelyezve Kiskunfélegyházára

1902. Szolnoki Lajos kezelő, Kenessey Ernő gyakornok

1903. Zdrahál Gyula kezelő, Czingel Ödön segédtiszt, Kenessey Ernő gyakornok

1903. Czingel Ödön segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Barcsra

1903. Schlott Jenő gyakornok, azonos minőségben áthelyezve Budapestről

1904. Zdrahál Gyula kezelő, Schlott Jenő segédtiszt, Kenessey Ernő gyakornok

1905-1911. Zdrahál Gyula kezelő, Schlott Jenő, Pfleger Hugó segédtisztek

1912-1913. Zdrahál Gyula kezelő, Pfleger Hutró tiszt, Veress Miklós segédtiszt

1913. Göbölös Ferenc József gyakornok

1913. Göbölös Ferenc József segélydíjas gyakornok, azonos minőségben áthelyezve Szegedre

1914. Zdrahál Gyula kezelő, Pfleger Hugó tiszt

1915-1918. Zdrahál Gyula kezelő, Goda Gyula tiszt, Mangesius Ödön gyakornok

1923. Újváry Gábor főtiszt azonos minőségben áthelyezve a budapesti felügyelőségtől

1927. Ujváry Gábor, Goda Gyula, Mittermayer Frigyes főtisztek, Simay János tiszt

1928. Ujváry Gábor, Goda Gyula főtisztek, Simay János tiszt

1929-1931. Ujváry Gábor felügyelő, Goda Gyula főtiszt, Fodor Béla tiszt

1932-1935. Ujváry Gábor, Goda Gyula felügyelők

1935. Ujváry Gábor felügyelő

1937. Ujváry Gábor felügyelő, dr. Ligeti László, Halász Géza tisztek

1938. Visky Jenő főtiszt, Halász Géza felügyelő, dr. Ligeti László tiszt

1940. Visky Jenő felügyelő, Gavallér Andor tiuszt, Deák Ferenc gyakornok

1941. Visky Jenő felügyelő, Pápay Miklós főfelügyelő, Gavallér Andor tiszt

1942-1944. Visky Jenő felügyelő, Varga István főfelügyelő, Farkas Zoltán tiszt

 

Ismert építkezések:

 

1881. szeptember végéig egy új dohányraktár felépítése 14.683 frt 82 kr.

1883. a hivatal és tiszti lak épületeinek összes munkái 13.567 frt 67 kr.

1904. dohánylevélraktár építése 47.708 K 02 fill.

1906. padlózatjavítás a dohányraktárban 3.750 K 05 fill.

1914. a községtől a dohánybeváltóig vezető 1500 m hosszú út kőalapos kiépítése (Kondor és Feledi)

1931. asztalos, lakatos, üvegesmunkák, betonkerítés

1939. emeletes tiszti lak építése

1939. kútfúrás

1939. tatarozási munkák

 


1956. szeptember 28. Faddi asszonyok rakják bálába a dohánytermést


Étkezde és raktár


Szárítókamrák


Földszinti raktár


Emeleti raktár