Munkaverseny

Munkaverseny
Forrás: 
internet

~1948.