Szulok - Dohánybeváltó

Szulok - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1869~1899.
Somogy megye
Kép: bal szélen Tabakmagazin (ma erdő)
______________________________________________________________________________________

Nemigen található információ a szuloki dohánybeváltó működéséről, annak ellenére sem, hogy nem csupán egy dohánytermelő község volt a sok közül, de még speciális, országszerte híres szuloki dohányfajta is létezett.  

 

Juhász Árpád: Régi magyar dohányfajták és termesztésük című műve szerint a „szuloki adta a legértékesebb szivargyártásra alkalmas anyagot. Jellegzetesen dunántúli fajta, de a vizsgálatok idején a régi híres szuloki már csak korcs változataiban létezett. Régi leírásaiban szívforma leveleit említik jellegzetességeként, ami a 20-es évek elejére már eltűnt. Minden szakíró kiemeli, hogy csak Somogyban lehet jól termeszteni, másutt elveszti jó tulajdonságait. Minősége az első világháború után romlik le, mert a kertészek az eredeti Szuloki mellett Debrecenit, Kertit, Kapa dohányt, sőt egyes körzetekben a macedón dohányokat ültették, s ezek összekeveredtek.”


Tehát beváltóra mindenképpen szükség volt, az 1869-ben már biztosan létezett. 1880 decemberében pályázatot írtak ki több kisebb építési munka elvégzésére: új fészer, fedett lerakó tér, árnyékszék felügyelők részére, árnyékszék munkások részére 2226 Forint értékben.


1891-ben a Földmívelési Értesítő arról számolt be, hogy az 1870-es évek óta Szulok határában és környékén, „a dohányt egy sajátságos betegség támadja meg, egyik évben nagyobb, a másikban kisebb kárt okozva. A kiültetett egészségeseknek látszó palánták közül többen, a kiültetés után 3-6 hétre, vagy néha később, anélkül, hogy rajtuk valami pusztító rovar vagy szemmel látható gomba mutatkoznék, beteges állapotba esnek. A betegség abban áll, hogy a dohánytőnek vagy minden levele, vagy pedig csak egyes levelei megtarkulnak. E tarkaságot híven leírni nehéz. Különböző nagyságú és alakú foltok mutatkoznak az egyes leveleken, hol kisebb, hol nagyobb számban; a foltok közepe rendesen szürke vagy fehéres, s e fehéres központot a barna színnek különféle, szabálytalan körvonalakban húzódó udvarai veszik körül. Ott, ahol a levél nem foltos, színe zöld, de e zöld szín sem egynemű, hanem hol halaványabb, hol sötétebb árnyalatú, s a halaványabb részek rendesen egy keletkezésben levő barna folt helyét jelölik.” Kísérleteket folytattak szuloki tövek vagy magok máshová ültetésével, máshonnan származó tövek szuloki földbe ültetésével, de egyértelmű eredmény nem született. 1892-ben az orosz Dmitrij Ivanovszkij bebizonyította, hogy a betegséget okozó ágens a legfinomabb porcelánszűrőkön is áthatol, vagyis vagy nem baktérium, vagy az addig ismerteknél jóval kisebb. Az amerikai Wendell M. Stanley bebizonyította, hogy a dohánymozaikvírus részecskékből áll (nem folyadék), sőt 1935-ben kikristályosította és megmutatta, hogy azután is fertőzőképes marad. Munkájáért 1946-ban kémiai Nobel-díjat kapott.


Hogy a beváltóval mi történt, nem derül ki. Magyarország tiszti cím- és névtárában 1899-ben fordul elő utoljára Szulok neve a beváltók között.

 

Ismert vezetők és személyi változások: 

 

1873. Konrád Sándor kezelő

1875. Havlicsek József tiszt, Vilcsek József gyakornok

1879. Szakolczay János tiszt, Lieber Vilmos gyakornok

1879. Braisz Ferenc I. oszt. tiszt áthelyezve Szegedről

1879. Szakolczay János II. oszt. tiszt áthelyezve Debrecenbe

1884. Verényi Tamás vezető, Gúth Antal gyakornok

1886. Verényi Tamás kezelő, Gúth Antal tiszt

1887. Máthé Gyula hivatalvezető, Gúth Antal tiszt

1888. Máthé Gyula kezelő

1889-1890. Máthé Gyula kezelő, Ambrosich Géza gyakornok

1890. Paulhaber Oszkár kezelő áthelyezve Rakamazról

1890. Máthé Gyula áthelyezve Jászkisérre

1890. Reim Kálmán, tiszt áthelyezve Budapestről

1890. Ambrosich Géza tiszt áthelyezve Aradra 

1891-1895. Faulhaber Oszkár kezelő, Reim Kálmán tiszt

1895. Reim Kálmán tiszt áthelyezve Tiszaroffra

1895. Trásy Béla segédtiszt áthelyezve Tiszaroffról

1896. Killer Nándor kezelő, Trásy Béla tiszt

1896. Trásy Béla tiszt áthelyezve a debreceni dohánybeváltó felügyelőséghez

1897. Killer Nándor kezelő, Szvoboda Lőrinc tiszt

1897. Killer Nándor kezelő áthelyezve Nagykárolyba

1898-1899. Mandis Károly kezelő, Szvoboda Lőrinc tiszt

1899. Mandis Károly kezelő áthelyezve Nagytárkányba

1899. Szvoboda Lőrinc tiszt áthelyezve Miskolcra

 

Ismert építkezések:

 

1869. két dohányraktár felépítése 23.910 frt.

1869. hivatali ház építése 4.386 frt 75 kr.

1881. fedett lerakó tér, fészer, árnyékszékek építése 2.226 frt 18 kr.

 

Eddig nem került elő kép az egykori dohánybeváltóról