Zsombolya - Dohánybeváltó

Zsombolya - Dohánybeváltó

Működési ideje: ~1846-1928.
ma Jimbolia, Románia
______________________________________________________________________________________

Már 1864-ben említik a zsombolyai beváltót, mint a szegedi felügyelőség alá tartozó fiókhivatalt. 1872. december végéig egy új dohányraktár épült összesen 16.774 frt 78 kr. költséggel. 1880 szeptemberének végére elkészültek a hivatal épületén és az összes dohányraktárokon szükségessé vált tatarozások, 10.123 frt 84 kr. költséggel.


1885 őszén a dohánybeváltó „derék, új tiszttartója, Bibiczay megjelent községünkben [Kisorosz]. A községi elöljárósággal az egész határt beutazá, s a dohány állását behatóan megvizsgálta, s azt elszomorítóan gyengének találván, átlag kat. holdankint csakis 3-3 ½ métermázsára becsülhette.”

 

1891-ben új dohányraktár épült a telepen 23.600 frt. értékben.


Az I. világháború után a szerb megszállás nyomorította meg a tizenháromezer lakosú, gazdag, fejlett és városnak is beillő nagyközséget. Mire Zsombolya 1924 áprilisában Romániához került, addigra az „állomás teljesen üres. A szerbek mindent elvittek, semmi sem maradt meg, sőt kiszedték az ablaktáblákat is. Ez a szép és modernül berendezett állomás ma nem más, mint négy üres fal, milliókba fog kerülni újra való berendezése. A szerbek az adóhivatal húsz métermázsás pénzszekrényét is elvitték, miután másképpen nem tudták kihozni, keresztültörték a padlót és azon át a földszintre eresztették le. A kórház üres, a dohánybeváltó hivatalban egy szék sem maradt.” – számolt be a Temesvári Hírlap.


1928 decemberében már arról tudósít a lap, hogy „a dohánybeváltó hivatal lebontásánál eladott anyagok elszámolása ugyancsak nagyon zavaros képet mutatnak a főjegyző és a báró ténykedéséről.”

 

Ismert vezetők és személyi változások: 

 

1873. Frautich Ferenc kezelő, Binder József tiszt, Heinlein Tamás tiszt

1875-1879. Konrád Sándor kezelő, Binder József tiszt

1883. Konrád Sándor II. oszt. kezelő, azonos minőségben áthelyezve Nyírbátorba 

1884. Bovánkovits Lajos kezelő, Maresch Emil gyakornok

1886-1887. Reiter György kezelő, Schön Nándor tiszt 

1888-1890. Reiter György kezelő, Klacsó Károly tiszt

1890. Reiter György áthelyezve Rakamazra

1890. Smolenszky Antal áthelyezve Budapestről

1891-1892. Smolenszky Antal kezelő, Spetz István tiszt

1893-1897. Smolenszky Antal kezelő, Szvitek Lajos tiszt

1898-1905. Smolenszky Antal kezelő, Erdélyi Sándor tiszt

1903-1905. Kucsora János segélydíjas gyakornok áthelyezve Szegedről

1906. Smolenszky Antal kezelő, Erdélyi Sándor tiszt, Havas János, Kucsora János segédtisztek

1907-1908. Smolenszky Antal kezelő, Erdélyi Sándor tisztr, Havas János segédtiszt

1908. Nagy Imre segédtiszt, azonos minőségben áthelyezve Zágrábból

1909. Kezelő: — Tisztek: Milutinovics János, Havas János, Segédtiszt: Nagy Imre

1909. Havas János tiszt áthelyezve Nyíregyházára

1909. ifj. Koss Zsigmond segédtiszt áthelyezve Debrecenből

1910. Milutinovics János kezelő, Nagy Imre, ifj. Koss Zsigmond segédtisztek

1911. Schiller Aurél kezelő, Nagy Imre segédtiszt

1912-1914. Schiller Aurél kezelő, Rauch Gyula tiszt

1914. Schiller Aurél kezelő, azonos minőségben áthelyezve a miskolci dohánybeváltó felügyelőséghez

1914. Rauch Gyula tiszt, azonos minőségben áthelyezve a kassai dohánygyárhoz

1914. Rébay István kezelő azonos minőségben áthelyezve Hajdúdorogról

1914. Michnay Árpád tiszt, azonos minőségben áthelyezve Csókáról 

1915-1918. Rébay István kezelő, Michnay Árpád tiszt

 

Ismert építkezések:

 

1872. december végéig egy új dohányraktár építése 16.774 frt 78 kr.

1891. dohányraktár építése 23.600 frt.

1910. tatarozás és kályhabeszerzés 1124 K 

 

Eddig nem került elő kép az egykori dohánybeváltóról