Tolna - Dohánybeváltó

Tolna - Dohánybeváltó

Működési ideje: 1844-1894.
Tolna megye
______________________________________________________________________________________

Tolnán már a monopólium bevezetése előtt, 1844-ben működött dohánybeváltó állomás, ennek ellenére a következő évtizedekben nem sok hír esik róla, mi több, nem is volt hosszú életű.


1889-ben a Budapesti Hírlap magyarázkodik korábbi cikke miatt, amelyben a tolnai dohánybeváltó felügyelőséget a germanizáció vádjával illette. Az első sorban érdekelt felügyelő már nyilatkozott s mi készséggel közöltük fölvilágosításait, valamint, hogy most is szívesen konstatáljuk a hozzánk intézett levél nyomán, hogy a község magyarosodásában a derék elöljáróságnak is nagy része van, s hogy a lakosság, melynek ősei csak száz évvel ezelőtt költöztek be Württembergből, hazafiasság dolgában — mint a nyilatkozat mondja — vetekedik az Árpáddal bejött magyarok unokáival.” – lényegi információ…


1893-ban ugyanez a lap írja, hogy „a kincstár Faddon a régi helyett új dohányraktárt építtet. A telket a község adta hozzá. A raktár felépítése után a tolnai dohánybeváltó hivatalt megszüntetik, illetve azt is Faddra helyezik át.” 


1894. július 31-én, a Pécsi Közlönyben jelent meg a hír: „A tolnai dohánybeváltó hivatal szeptember végén átköltözik Faddra. Az idei dohánytermés a szárazság miatt gyenge lesz, s így nem akad majd sok beváltani való.” 

 

Ismert vezetők és személyi változások:

 

1873-1875. Adamecz Pál kezelő, Mitták Lajos tiszt

1879. Adametz Pál kezelő, Maun György tiszt, Tóth Frigyes gyakornok

1884. Adametz Pál kezelő, Reiter György tiszt, Mittermayer Imre tiszt

1885. Bruckner Imre I. oszt. tiszt, azonos minőségben áthelyezve Nagybecskerekről

1886. Bernstein Antal kezelő áthelyezve a tolnai dohánybeváltó felügyelőséghez II. oszt. felügyelőként

1886. Adametz Pál kezelő, Mittermayer Imre tiszt, Tihor Mór tiszt, Kreutz József gyakornok

1886. Láng Ferenc felügyelő áthelyezve Szegedre

1887. Gribács Mihály kezelő, Mittermayer Imre tiszt, Győrffy István gyakornok

1887. Tihor Mór V. oszt. tiszt áthelyezve Rakamazra

1887. Győrffy István VI. oszt. tiszt áthelyezve Békéscsabára

1888-1890. Gribács Mihály kezelő, Mittermayer Imre tiszt

1891-1893. Bruckner Imre kezelő, Schiller Aurél tiszt

1893. Schiller Aurél tiszt, azonos minőségben áthelyezve Barcsra

1894. Bruckner Imre kezelő

1894. Bruckner Imre kezelő, azonos minőségben áthelyezve Kiskunfélegyházára 

 

Eddig nem került elő kép az egykori dohánybeváltóról