Cigarettapapír és hüvely gyártás

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországon cigarettapapír és -hüvely gyártásával vagy forgalmazásával kapcsolatba hozható vállalkozók, cégek

 

Magyarországon a dohányzás kiegészítő termékei – pipa, szipka, cigarettapapír és hüvely – nem számítottak dohányárunak, ennél fogva jövedéki terméknek sem. Ezeket nem az állami monopólium gyárai, hanem kisebb vállalkozók vagy nagyobb gyárak készítették. Sokan éltek is a lehetőséggel, jelentős jövedelmet remélve ezektől az apró és olcsó, mellékes termékektől. Voltak, akiknek bejött a számításuk, míg másoknak egy lelkes indulást követően mégis mással kellett keresni a kenyerüket. A közismertebb nagyobb gyárak (Janina, Modiano) mellett szinte megszámlálhatatlan kisebb cég is foglalkozott cigarettapapír és hüvely gyártásával. Mivel eddig ezt a témát nem érintette egy kutatás sem, az alábbi összeállítás hiánypótlónak tekinthető, ezzel is megemlékezve az egykori iparosok munkásságáról.

 

Az összegzés alapjául a Központi Értesítő 1890-1901 és a Központi Védjegy-Értesítő 1901-1949 között megjelent számai szolgáltak. A lista az ezekben megtalálható termék márkanév- illetve grafika-védjegyzések kapcsán előforduló neveket tartalmazza. Sok személynév különböző formákban, eltérő írásmódokkal is előfordult. Volt, hogy egyénileg, volt, hogy cégként nyújtották be a védjegy-kérelmet. Minden előforduló forma külön szerepel a listán.

 

A felsoroltak között sokan nem magyar állampolgárok voltak, vagy még csak gyáruk sem volt az országban. Ettől függetlenül gyártmányaikat itt is védjegyeztették, ebből kifolyólag azok nagy valószínűséggel kaphatóak voltak az országban, főleg, hogy sokan közülük magyar elnevezésű termékeket is készítettek. Ugyanígy a magyar gyártók sem csak a hazai piacra termeltek, sokak termékei a Monarchia szinte összes részébe eljutottak, természetesen a célország nyelvének megfelelő elnevezésekkel. A közlönyöket nézegetve a századforduló előtti utolsó évtizedben – kis túlzással – szinte csak két bécsi gyáros nevével találkozunk: Jacob Schnabl (1832-1909) és Christian Schütz (1829-1913) uralta a piacot. 1890-1920 között Schnabl neve 1466, Schütz-é 639 védjegyzésnél szerepel.

 

Náluk, és a magyar gyártóknál is megfigyelhető ugyanaz a szokás, ami a hazai szivargyártás kezdetét jellemezte: a márkanevek főként az aktuális hírességektől, dicső történelmi személyiségektől vagy napi közéleti történésekből merítettek ihletet.

 

Az utóbbi témaválasztást tekintve 1906-ból való talán a leglátványosabb. Ekkor alakult meg a hazai ipar pártolására – az 1844-ben létrehozott Védegylet mintájára – a Tulipán Szövetség, majd a Tulipánkert Szövetség. Pillanatok alatt „országos őrületté” nőtt, Károlyi Mihály későbbi miniszterelnök felesége szerint „mindenki, aki lépést akart tartani a divattal, tulipános melltűt viselt a ruháján vagy tulipános jelvényt kabátja hajtókáján, és ezzel elkötelezte magát, hogy csak magyar gyártmányt vásárol. A Váci utcai ékszerészek rubin- és smaragdkőből kirakott tulipánokat készítettek, a kalaposok tulipánnal díszítették a női kalapokat." Tehát azon sem kell csodálkozni, hogy a cigarettapapírok piacát is elözönlötte e szép virág: Erdélyi Tulipán, Hazai Tulipán, Magyar Tulipán, Nemzeti Tulipán, Tulipán, Tulipán Csokor, Tulipán Erdő, Tulipánkert, Tulipános Szív, Tulipánszövetség elnevezéseket védjegyeztettek az egyes cégek gyors egymásutánban. A vicces az, hogy a fentiek közül az egyiket Labin bécsi gyáros, kettőt pedig Adolf Jacobi védetett le, akinek ugyan a bécsi mellett volt gyára Sopronban is, de ő maga echte osztrák állampolgár volt – a Tulipán mozgalom célja viszont pont az osztrák ipar bojkottálása lett volna... Hogy termékük menyire nyerte el a magyar fogyasztók szívét, az nem derült ki.

 

A legtöbb gyáros nem kizárólag, vagy nem főtevékenységként foglalkozott cigarettapapírral. Egy részük eleve a papíripar más ágazataiban dolgozott, így adódott ez a mellékes tevékenység nyomdászok, könyvkötők, papírgyárosok és papírkereskedők között. Esetükben a cégük sokkal régebb óta, vagy sokkal tovább is fennállhatott, az itt szereplő dátumok azonban csak azt az időszakot jelölik, amíg kapcsolatba hozhatók cigarettapapírokkal. Némelyikük nem is gyártó, csupán kereskedő, aki esetleg saját üzlete számára gyártatott más céggel egyedi márkájú papaírt vagy hüvelyt.

 

A lista kiegészült a korabeli címjegyzékekben és telefonkönyvekben felsorolt iparosokkal is. Ezek a források segítettek leginkább a tevékenységi idők pontosításában, illetve a telephelyek, üzletek címváltozásainak követésében. A feltüntetett dátumok a vállalkozások eddig ismert legkorábbi vagy legkésőbbi előfordulását jelölik az alábbi módon: dőlt betűvel, ha az évszám még bizonytalan, vastag betűvel, ha már biztos. A felsorolásban megtalálható minden eddig fellelt információ: cégek tagjai teljes névvel, címváltozások, kisebb leírások, néhány illusztráció. A honlapon böngészhető több mint ezer védjegyzett márkanév illetve grafika. Ezek közül az ábrával is rendelkezők a hazai cigarettapapírok és hüvelyek galériáját gazdagítják.

 

Mivel nem minden gyártó védjegyeztetett, vagy nem rendelkezett telefonnal, esetleg a címjegyzékekben nem tüntették fel, hogy mivel foglalkozik, valószínűleg a lista korántsem teljes, de így is bőséges. A továbbiakban felbukkanó információk alapján természetesen frissülni, bővülni fog.

 

A. Salto – Trieszt (1911)

Abadie Papír Társaság – Nyitra (1911)

Abadie-Papier Gesellschaft m.b.H. – Bécs (1909-1921)

Az "eredeti" Abadie gyárat Joseph-Bertrand Abadie /1824-1876/, a ragasztó nélküli cigarettapapír feltalálója alapította 1866-ban Theil-sur-Huisne-ban, Franciaországban. Halálát követően fia, Egbert vezette az üzemet 1892-ig, majd testvére, Michel követte. 1922-től Michel fia, Pierre Abadie, ő utána pedig Gilbert Abadie vezette a gyárat egészen az 1975-ös bezárásig. A második világháborút követően már nem volt versenyképes a cég, viszont fénykorában termékeik egész Európában ismertek és népszerűek voltak. Sok országban - így Ausztriában és Magyarországon is - létesítettek leányvállalatokat.

Abonyi és Magyari – Budapest (1898.11.01.-1904)

Abonyi Gyula, Magyari Alajos – Dohány- és szivar-különlegességi áruda, dohányzási kellék, díszműáru-, sorsjegy-, ígérvény- és játékkártya-eladási üzlet. Üzletük: Budapest IV. Váczi utca 11. 1902-től Váci utca 18.

Ádám Ernő – Budapest (1926-1927)

Gyártmánya a Royal szivarszipka

Adolf & Alexander Jacobi – Bécs (1900-1943)

1901-ben Adolf Jacobi (1863–1936) könyvnyomtató a bécsi Piaristengasse 17. szám alatt egy biedermeier házat és egy nagy telket vásárolt lakóhelyéül és üzeméül. 1912-ben az épületet lebontotta, helyére építtette a jelenlegi tágas lakóépületet, a hátsó épületben üzemépülettel. A hullámkarton és a híres "La Fleur" cigarettapapír gyártása gazdaggá tette. A házban litográfiai intézetet is vezetett.

1906-ban fióküzemet nyitottak Sopronban is. A Nándor soron lévő épület 1898-ban, „Szálloda a Lövészkerthez” néven nyitotta meg kapuit, de csakhamar csődbe ment. Ekkor vették meg a Jacobi testvérek. Vállalkozásuk 1906. február 7-én indult és kb. 1943-ig működött. 1944-ben itt alakították ki a gettót, majd az épület a bombázások során megsemmisült.


Az egykori gyárépület Bécsben. Feliratát mára már lefestették.


Számla 1906-ból


A soproni fióküzem épületéül szolgáló egykori szálló


Ugyanez - már gyárként


Papírszipka-gyár a térképen


Adolf Reiss – Bécs (1914)

Adolf Wechsler – Bécs (1920)

Agence Francaise Maurice Maxime Labin – Bécs (1905-1907)

Albert Paul – Bécs (1909)

Alexander Koháry – Pittsburg (1914)

Koháry Sándor Amerikába emigrált magyar kereskedő

Alföldi Károly – Budapest (1922-1928)

Címe: 1922: V. Bálvány utca 22. 1928: Wesselényi utca 8. (Weiszfeiler Sándorral azonos cím) Lásd még: Nikotus v. Nicotus cégek

(Első) Alföldi Papírszipka, szivarkahüvely, iskola- és piaczi táskagyár – Kiskunfélegyháza (1904.12.22.-1913.08.19.)

Dévai Mihályné sz. Dévai Ida - 1905.03.21-én a cégnévből az "Első" kifejezést hivatalból törölték. 1905.06.19-től Kádár János és Grünberger Sománé Baumhorn Mimi üzlettulajdonosok

Altesse-Ghaza Aktiengesellschaft – Bécs (1925)

Apolló szivarszipka, szivarkahüvely és papírkészítő betéti társaság – Budapest VI. Lovag u. 22. (1915.04.17.-1928)

Haasné és Társai - Haas Manóné, szül. Salczer Lea, szivarszipka, szivarkahüvely és szivarkapapir készítésével és forgalomba hozatalával foglalkozó üzlettulajdonos. A céget önállóan jegyzi. Cégvezető: Den Mendel és Haas Manó

Arditti József Ábrahám – Bécs, Budapest (1898-1905)

Valószínűleg osztrák állampolgár

Árkus Papírfeldolgozó – Budapest IX. Berzencey utca 32. (?-?)

August Matthey – Graz (1909)

~1916~1928. chromolitograffai műintézet, czimkegyár és kőnyomdai üzlettulajdonos. Főtelep: Grác. Fióktelep: Budapest V. Zrínyi utca 12.

B. Oberländer – Troppau (1916)

Bács-Kiskun Megyei Nyomda Vállalat – Kecskemét (?-?)      

Bács-Kiskun Megyei Nyomda Vállalat – Kiskunmajsa (1962-1968)

Lásd: Petőfi Nyomda, és elődje az Ozalid Budapest vállalat

 


Képes Újság, 1968.02.10.


Balázs Nándor – Budapest VI. Rózsa utca 95. (1922)

Barta Lajos – Budapest (1920)

Szabadalmazott kézi cigarettatöltő gép      

Bauer Lipót – Bécs (1901)

Bedcsula Tamás – Budapest VIII. Kistemplom utca 11. (1909)

~1891~1910. adás-vevési és pénzkölcsön-közvetítési ügynöki és bizományi üzlettulajdonos

Bermann Kálmán – Budapest VII. Holló utca 9. (1909-1910)

Bermann és Krausz közkereseti társaság – Budapest VII. Holló utca 9.  (1910-1942) 

Bermann Kálmán és Krausz Manó. 1911-től Török szivarkahüvely különlegességek iparvállalata, 1936-1943. Favorite Szivarkahüvelygyár

Bermann, Stern és Haász – Budapest VII. Dob utca 16.  (1904-1909)
Bermann Kálmán, Stern Pál Fülöp és Haász Manó. 1910 és 1942 között előfordul a Bermann Kálmán és Krausz Manó közkereseti társaság is, továbbá ők ketten 1911-ben létrehozták a Török szivarkahüvely különlegességek iparvállalatát is. Utóbbiból Krausz Manó 1920-ban kilépett, 1936~1943-ig mégis újra együtt szerepelnek a Favorite Szivarkahüvelygyár vezetőiként. Nagyjából párhuzamosan, 1915-1928-ig Haász Manóné született Salczer Lea vezette az Apolló szivarszipka, szivarkahüvely és papírkészitő betéti társaságot.

Bettelheim Miksa és Társa – Budapest V. Váci körút 16. (1905-1923)
Bettelheim Miksa norinbergi áru kereskedő cégtársa galgóczi Heteés Mór(ic), kereskedelmi tanácsos volt, aki 1910-ben nemességet kapott. A Heteés-család szoros rokoni kapcsolatban áll a Bettelheim céggel, mert Bettelheim Miksa feleségének öccsei, Heteés Mór volt a részvénytársaság elnöke és dr. Heteés Antal a társaság jogügyi igazgatója.   A céget 1872-ben alapította Bettelheim Miksa a Király utca 5. számú házban, ahonnét később átköltözött a Marokkói utcába, majd pedig a Vilmos császár út 16. szám alatti házba. Később belépett a cégbe galgóci Heteés Alfréd is, aki 1922-ben kereskedelmi tanácsos címet kapott.     

Bíró (Richter) Lipót – Budapest IX. Üllői út 83. (1909-1917)    

Boris Aivaz – Budapest VII. Dembinski utca 32. (1912-1948)

Dohányzással kapcsolatban 1912-ben tűnik fel először Boris Aivaz neve, aki számtalan dohányzással kapcsolatos szabadalmat tudhat magáénak, köztük a legfontosabbat: a krepp papírból készült cigarettafiltert, mely az egész világon elterjedt. A viszkóz és acetát filterek megjelenése ellenére Magyarországon még kb. 1998-ig készült cigaretta ilyen szűrővel.

Aivaz 1902-ben állatkereskedő, 1907-től „tejpor, szamár-kiviteli és gépek ügynökségével és bizományi eladásával foglalkozó üzlettulajdonos”, 1910-től „török nyersdohány behozatalával és szivarkagyártáshoz szükséges gépek eladásával”, 1922-ben dohánygyári gépek és alkatrészek gyártásával és különféle precíziós mechanikai munkákkal foglalkozott. Sokrétű ismereteinek összegzéseként 1925-ben vezette be Raffa márkanevű, füstszűrős cigarettahüvelyét. Üzemének címe: VII. Dembinszky utca 32. megegyezik a német születésű De Fries Károlyéval, akivel valamilyen kapcsolatban állt.


1924.


Boskovitz Sámuel – Pápa, Széchenyi utca 11. (1889-1913)  

Fazekas, pipákat és szipkákat készített. 1904-ben helyi kiállításon vett részt zöld, kék és piros zománcú tűzarannyal díszített pipáival. Neve előfordul még –vits és vicz végződéssel is.

Bölcsey Richárdné – Budapest VIII. Óriás utca 48. (1922)

Kereskedelmi ügynök

Braunstein Fréres – Párizs

Brüder Elster – Lemberg (1902)

Brüll Ödön – Budapest VI. Dob utca 60. (1923-1928)

Christian Schütz – Bécs (1893-1915)  
Az egyik legnagyobb bécsi cigarettapapír gyáros. Az 1890-1920 közötti időszakban több mint hatszázszor fordul elő neve Magyarországon is védjegyzett termékeknél. Élt: 1829-1913.

Club Szivarkahüvelygyár (1896-1898)

Consum Szivarszipka és Hüvelykészitő és Közvetítő Vállalat Singer Hermann – Budapest (1912-1928)

Tulajdonosai: 1912-ben Adler Lajosné, VIII. Népszínház utca 42-44. 1913-ban Singer Hermann - VI. Király utca 14., majd VII. Rákóczi út 80. és VIII. Népszínház utca 42. 1914-től November Jenő V. Ügynök utca 9. 1916-tól V. Csanády utca 16. (lásd Singer Hermann, November Jenő)

Csernyei és Hlinka - Bécs (1893-1896)
Csernyei Eduard és Hlinka Aloisia (?Ede és Alajos?) Csernyeinek, mint kereskedelmi utazó ~1899~1908. között van budapesti lakcíme

David Mandel – Krakkó (1905)

David Wechsler Zigarettenhülsen und Zigarettenpapierfabrik Globus – Lemberg (1906-1912)

1911-ben már gyára van Budapesten is

De Fries Károly – Budapest VII. Dembinsky utca 32. (1925-1943)
Banktisztviselő, karmester és zeneszerző. Élt: 1897-1950. Neve több védjegyzésnél és a Raffa nevezetű cigarettaszipka dobozán is szerepel, Boris Aivazzal azonos (VII. Dembinszki utca 32.) címen. Mi több, korábbi (V. Rudolf tér 1.) címük is azonos. Valószínűleg üzlettársak lehettek.


De Fries Károly (1897-1950)

Debreceni Első Szivarkahüvely és Szivarkapapírgyár rt. – Debrecen (1922-1924)
1924-ben igazgatósági tagok: dr. Iványi Béla, Wolf János, Farkas Lehel, Kresznerics Gy. Ferenc, Török Tibor, dr. Veverán György, Zöldi József, Szigethy Gyula

Detsinyi Frigyes – Budapest (1909-1910)
Gyógyfűkereskedő, drogériatulajdonos. Védjegye a Fumosan nikotinmentes gyógyszipka

Dohánykisárusok Beszerzési Szövetkezete – Budapest (1920)

Dreissiger Izidor – Zágráb (1908-1909)

Egressy Dezső és Freyberger Adolf – Budapest VI. Gr. Zichy Jenő utca 15. (1924)

1924-ben kereskedésként tűnik fel

Első Erdélyi Papírszipka- és Szivarkahüvelygyár – Dés (1906-1907)

1906-ban kezdte működését 75 000 korona alaptőkével az Első Erdélyrészi Szabadalmazott Szivarkahüvelygyár rt. Désen. 1908 végétől már Kolozsváron üzemelt, Wertheimer Áron ügyvezető és Ordentlich Mór gyárigazgató vezetésével. 1912-től neve Első Erdélyrészi és Start Szivarkahüvelygyár rt.-re változott, feltehetőleg 1914-ig működött. Itt készültek többek közt az Alföld, Csendőr, Mátyás király, Nyíl, Nyilas, Remek, Sorompó és Start márkák.

Első Erdélyrészi és Start Szivarkahüvelygyár rt. – Kolozsvár (1912.04.30.-1914)

Első Erdélyrészi Szabadalmazott Szivarkahüvelygyár rt. – Dés (1906.11.25.-1907) 

Első Erdélyrészi Szabadalmazott Szivarkahüvelygyár rt. – Kolozsvár (1908.10.28.-1912)

Elster & Topf – Bécs, Lemberg (1908-1919)

1908-1911 között bécsi, 1908-1919 között lembergi címmel szerepel    

Elster Izrael – Lemberg (1896)

Elster József – Lemberg (1896)

Emil M. Farchy – Bécs (1893-1904)

1893-ban a Nachmann Testvérek cég egyesült a szintén jól működő üzletet vezető Emil M. Farchy-val. További hat sikeres év elteltével azonban a Nachmann és Farcy cég megszűnt 1899-ben.

Engel Lajos – Szeged (1900-1902)

Könyvkötészet     

Engel Salamon – Budapest VIII. Mátyás tér 14. (1908)

Erdély S. és Társa – Budapest VII. Dembinszki utca 10. (1902.08.29.-1909)

Erdély (Spitzer) Salamon és Erdély Samuné sz. Budaspitz Ida (korábbi aranyműves) társtagi minősége 1902.08.29-én megszűnt, céghasználati jog: Tauber Ármin. Azonos címen a Waldner és László céggel.

Erste Kroatische Cigaretpapierfabrik, Matija Freund – Zágráb (1912)

Favorite Szivarkahüvelygyár – Budapest VII. Holló utca 9. (1936-1943)

Lásd: Bermann Kálmán és Krausz Manó 

Ferrofix Fémipari r.t. – Budapest (1943)

Nikotinkuli szipkák

Forster Gusztáv Szivarkahüvely-, szivarszipka- és dobozgyár – Sopron, Kis utca 2. (1909.04.25.-1924)

1909-ben indult Forster Gusztáv (1866-1944) üzeme Sopronban. 1918-tól Sempronia Soproni Szivarkahüvely és Szivarszipkagyár néven működött, nagyjából 1924-ig. Népszerű márkái voltak az Ideal, Reform, Salem Aleikum, de leginkább a Sempronia Antinicotin hüvelyek. Lásd Sempronia rt.

 


Ifj. Forster Gusztáv (1866-1944)


Sopron, Kis (ma Pócsi) utca 2.

Francia-Magyar Abadie Papír r.t. – Budapest VII. Kövér Lajos utca 11. (1922-1928)

1922. évi első mérlege 30 millió korona alaptőke mellett 5.640.169 korona tiszta nyereséggel zárult. 1928-ban már felszámolás alatt.

Frankl és Schwarz – Budapest VI. Ó utca 23. (1922-1928)

Schwarz Siegfried és Frankl (?Rezső?) nürnbergi-, diszmű-, papír-, pipa-, rövid-, szövöttáru és szivarkahüvely kereskedők

Frankl Rezső – Budapest VI. Gr. Zichy Jenő utca 15. (1922)

Frau Theresia Denk – Bécs (1914)

Fried Lipót (Csernyei és Hlinka utóda) – Bécs (1896-1901)

Fuchs Alajos – Budapest VII. Dob utca 2. (1928)   

Kapcsolatban Fuchs Vilmossal és a Janina céggel

Fuchs és Nagy – Budapest VI. Király utca 106. (1905.11.01.-1913)

Fuchs Vilmos és Nagy Samu. 1905-ben cím: VII. Kertész utca 43. 1908-tól társtagok: „Fuchs Vilmos és Müller Miksa, papírszopóka és szivarkahüvely készítésével foglalkozó üzlettulajdonosok, és Nagy Samu, papírszopóka gyáros. A czég a társtagok ketteje által együttesen képviseltetik és jegyeztetik, úgy, hogy az egyik aláíró mindenkor Müller Miksa kell, hogy legyen.” IX. Ernő utca 8/A 1910-ben alapítják a későbbiekben az egyik legnagyobb gyárrá fejlődő Janina Czigarettapapír és Szivarszipkagyár r.t.-t. (lásd Janina)

Fuchs Vilmos – Budapest I. Fehérvári út 15. (1905- 1914)

"Nicotus szivarkapapíripar” – Fuchs Vilmos szivarkapapír, hüvely és szivarkaszopóka árusításával foglalkozó üzlettulajdonos. 1905-ben címe VII. Dembinszky utca 10. (mint az Erdély S. és Tsa, valamint a Waldner és László cégeké), 1906-ban VII. Kertész utca 43. 1913-ban I. Fehérvári út 15. 1914-ben IX. Tűzoltó utca 6.

Gabriel Kron – Bécs (1918)

Gebrüder Parnass & Co. – Bécs (1918)

Ghaza Cigarettahüvely és Papírgyár r.t. – Budapest V. Árpád utca 12. (1920.10.20.-1924)

dr. Hryntschak Sándor, dr. Lőwy Róbert. Alaptőke: 200.000 K. 400 db 500 K névre szóló részvény. 1924-ben Pécs, Imre utca 24.

Globus Czigarettahüvely és Czigarettapapírgyár - Wechsler Dávid – VII. Murányi utca 36. (1910-1913)

1910-ben V. Sziget utca 5-7. 1911-ben VII. Murányi utca 36. Lásd: David Wechsler – Lemberg

Glück Márton – Budapest VII. Kertész utca 33. (1906-1924)

1902-1916-ig párhuzamosan Urania Szivarkahüvely Raktár, 1924-ben Glück M. és Tsa - kereskedésként

Glück, Schmidek és Rosenberg – Budapest VII. Rákóci út 32. (1908-1933)

Glück Ábrahám (később Artúr), Schmidek Samu és özv. Rosenberg Izsóné Steiner Gizella - Norinbergi és díszműáru kereskedők. 1924-ben a Glück és Schmidek cég már fémárugyárként szerepel, 1928-ban dohányzási kellékek kereskedése VII. Nyár utca 1. 1933-ban Dohány utca 1.

Goldsand Leo Szivarkkapapír- és hüvely Üzeme – Budapest VII. Akácfa utca 62. (1936-1943)

Goldsand Lajzer, máskor Lázár vagy Leo papírnagykereskedő

Goldzieher Géza – Budapest V. Arany János utca 20. (1895)

La Specialité, Elisée és egyéb francia és egyiptomi papírok és hüvelyek gyári főraktára

Groszmann Samu – Budapest VII. Klauzál utca 23. (1918-1924)

Groszmann Samu és Groszmann Vilmos szivarkahüvely-, papír-, író- és írószerárukereskedők    

Grünberger Sámuel – Nyíregyháza (1931)

Déligyümölcs, gyarmatáru és cukorka kereskedés. Védjegye a Riz-Apollo cigarettapapír

Grünfeld F. – Miskolc (1916)

Grünfeld Hermann – Budapest VII. Rombach utca 8. (1922-1928)

Norinbergi és rövidáru kereskedő     

Grünfeld Sámuelné – Miskolc (1912)

Kereskedő   

Gulyás István és Társai – Budapest III. Bécsi út 96/A (1943)

Szipkákat gyártott, 1947-1949 között textiltechnikai és műanyagpréselő üzem

Gyenes János Szivarkapapír Gyára – Budapest VI. Ó utca 38. (?-?)

Nevéhez fűződik Terézváros egyik legrégebbi, ma is létező műhelye: 1909 óta működő könyvkötészete 1932-ben költözött mai helyére, a VI. Ó utca 38-ba. Arról nincs információ, hogy cigarettapapírt mikor gyártott.

H. Steinitz & Co. – Bécs (1922)

Haász Manó – Budapest VI. Teréz körút 15. (1908-1914)

Haász Manóné sz. Salczer Lea – Budapest VI. Lovag utca 22. (1915-1924)

1916-ban Haászné és Társai. Lásd: Apolló

HADRÖÁ Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák mezőgazdasági és ipari szövetkezete – Budapest (1921)

1921-ben alkalmi cigarettapapírt gyártatott

Hairi és Amet – Orsova (1908-1910)

Halász Ferenc – Budapest VI. Király utca 10. (1894.06.08.-1896)

1894-ben még csak kereskedő, a trieszti Modiano cég magyarországi képviselője. 1896-ban már „szivarkapapír és hüvely, valamint szivarszipkagyár. Különlegességek: Reform szabadalmazott nicotinfogó papírszipkák és Salisburry szabadalmazott cork [parafa] szopókájú hüvelyek. Chansonett franczia szivarkahüvelyek. Club szivarkapapír és hüvely vezérügynöksége az egész osztrák-magyar birodalom, Bosnia-Herczegovina és Románia számára.”

Ferenc 1912-ben szivarkahüvely ügynök VII. Nefelejts utca 4.

Halász Ferenc és Pál – Budapest VII. Nyár utca 16. (1896.11.07.-1914)

1896-tól Halász Ferenc már testvérével, Pállal együtt vezette a korábbi céget, 1914-ig.

Nevükhöz fűződik a későbbi nagysikerű Janina márkanév védjegyeztetése 1897-ben. Rengeteg más márkát is gyártottak, sokfélét külföldre is, cégük egyre sikeresebb lett. 1906-ban már fióktelepük volt Nyitrán, raktáruk és képviselőségük Bécsben. Az 1910-ben létrejövő Janina Rt. sok kisebb cég védjegyét megvásárolta, jó párat a Halász-testvérektől is. De más közük is lehetett Fuchs Vilmosékhoz, a későbbi Janina rt. vezetőihez, mert a Janina telephelyéül szolgáló Ernő utcai ingatlan korábban az ő tulajdonuk volt. A közös üzlet helyett azonban szétváltak az útjaik, Ferenc 1915-től már a Pax Szivarkahüvely- és Szivarkapapírvállalat vezetője volt, majd 1918-ban, halálakor a céget Halász József berettyóújfalusi lakos örökölte. Halász Pál 1910-1913 között Karczag Henrikkel társult, majd 1915-1924 között a Valuta Szivarkahüvely és Szivarkapapír Vállalatot vezette.

Halász Jakab – Budapest (1911)

Halász Jakab és Kovács Hermann – Budapest (1907-1908)

Bizományosok

Halász József – Cegléd, Szarvas utca (1899-1909)

1899-ben alakult meg a Halász József féle szivarszipkagyár. A Szarvas utcában levő üzem egy fő- és két melléképületből állott. Papírhüvelyes, tollszopókás szipkákat gyártott. A papírsodró gépeket kézi erővel hajtották, 2-3 férfi és 50-60 nő dolgozott állandóan. Az üzem vagy negyedszázadig állt fenn. Évi 30-35 ezer darabot gyártott. A szipkákat belföldön és Ausztriában értékesítették. „1907 elején 32 leány sztrájkba lépett a munkáltató önkényes bércsonkítása miatt. Ugyanis fizetésükből 4 krajcárt levont takarítás címén. A rendőrség a lányok kiskorúsága miatt a sztrájkot nem engedélyezte. Az iparhatóságnak kellett beavatkoznia."

Halász Pál – Budapest VII. Alsó Erdősor 8. (1909-1922)

Halász Pál 1910-1913 között Karczag Henrikkel társult, majd 1915-1924 között a Valuta Szivarkahüvely és Szivarkapapír Vállalatot vezette. 1909-ben VII. Garay utca 2.

Halász Pál és Geiger Ferenc – Budapest VII. Garay utca 2. (1910-1911)

Halász Pál és Karczag Henrik – Budapest (1910-1913)

Lásd: Halász Pál

Halász Pálné – (1907-1911)

Született Kohn Terézia. Valószínűsíthető, hogy a fenti Pál neje. Ő 1907-1909 között a Start Szivarkahüvely, Papír- és Patent Szipkagyár tulajdonosa. 1909 májusától kiegészülve Geiger Ferenccel, de kapcsolatuk csak augusztus végéig tartott. Új társa Klein Hermann lett, de ő 1910-ben kilépett a cégből, és újat alapított. Ekkor belépett Ascher Dezső, majd maga Halász Pálné is kilépett 1911-ben.

Hangya Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete – Budapest (1913-1914)

Alkalmi cigarettapapírt gyártatott  

Hansa Szivarkahüvely-, Szivarkapapírgyár – Budapest II. Lövőház utca 22. (1920)  

Lásd: November Jenő       

Hazai Szivarkapapírt Előállító Rt. – Budapest V. Szalay utca 3. (1931-1948)

Képviselője: Mocskonyi Ervin, Schuler István 

 


Hecht Izidor – Budapest VI. Izabella utca 68/A (1909-1913)

Hecht és Társa, Hecht Izidor és Havas Adolf papíráruk, látképes lapok és játékkártya eladását közvetítő ügynöki és bizományi iparüzlet tulajdonosok.  

Hermann & Horn – Bécs (1891-1898)

Hermann Weiss – Bécs (1912)

Szipkakészítő      

Hirn Manó Gáborné és Reschofszky Benő – Budapest VII. Garay utca 7.   (1909-1910)

Özv. Hirn Manóné sz. Steiner Margit második férje volt Reschofszky  

Hirn Sándor fia Hirn Lipót – Budapest VIII. Népszínház utca 28. (1928-1943)

Papíráru, dohányzócikk és cigarettahüvely nagykereskedés. 1928-ban még Hirn Sándor nevén

Hirschler és Társai – Budapest VII. Rózsa utca 8. (1910)

Hirschler Adolf, Hirschler Adolfné szül. Kohn Róza szivarszipka gyártásával és kávéházi kellékek vételével és eladásával foglalkozó iparüzlet tulajdonosok. A céget Hirschler Adolf és Singer Károly társtagok egyformán képviselik és önállóan jegyzik.

Hofstätter Guttmann – Budapest VII. Ilka utca 42/a (1916)

Főként borkereskedő, élt: 1857~1943. Fia, Hofstätter Béla sikeres építészmérnök lett, első ismert műve az apja számára tervezett ház volt az Ilka utca 43-ban. 1910-től tagja a Klein H. és Tsa cégnek.


1892.

Holló Miksa – Budapest (1910-1913)     

Holló Testvérek: Holló Ernő, Holló Rezső és Holló Miksa, paprika-, hüvelyes termény- és gyarmatáru nagyban való kereskedéssel foglalkozó iparüzlet tulajdonosok. 

Horváth Ernő – Bécs (1902)

1902-ben szivarkahüvely készítő bécsi lakos 

Houblon-Matelot Papírvállalat, Rabinek Zsigmond(né) – Budapest VI. Dessewffy utca 20. (1913.05.28.-1928)

Rabinek Zsigmondné sz. Löw Ilka szivarkapapír, szivar- és szivarkaszipka készítő üzlettulajdonos. Cégvezető: Rabinek Zsigmond. Löw Ilka a szintén cigarettapapír-gyáros Löw Náthán lánya. 1890-ben hozzáment Rabinek Zsigmond paksi kereskedőhöz. Az újdonsült após furcsa módon nem vejére, hanem annak testvérére, Rabinek Bernátra ruházta át korábbi védjegyeinek használati jogát 1895-ben. Bernát a testvérét, Zsigmondot is bevette a cégbe. Löw Náthán ekkor feljelentette őket szabadalmi bitorlás miatt. A bíróság a vádakat alaptalannak találta, a vádlottakat felmentette. A Rabinek Bernát és Testvére cég így tovább működhetett, azonban – nem tudni, hogy üzleti okokból, vagy valami újabb nézeteltérés miatt – Zsigmond és Ilka önálló céget alapított 1913-ban. Címük 1916-1921 között VI. Lázár utca 6. 1928-ban VI. Ó utca 5.

Houblon-Matelot, Stern József és fia – Budapest VI. Ó utca 5. (1920-1929)

Címük 1929-ben VI. Lázár utca 6.

Hugo Labin – Bécs (1909)

Iczkovits Gerzson és Büchler Ernő – Budapest (1945)

Iczkovits Gerzson (1879-1962) gyári üzletvezető

ifj. Kovács testvérek – Budapest VIII. Népszínház utca 14. (1906-1910)

Kovács Mózes, papírszivarszipka-eladás és más dohánycikkek bizományi képviseleti üzlettulajdonosa

Ikdam Szivarkapapíripar Back és Langer – Budapest VI. Elemér utca 17. (1909.12.01.-1911)

Back Oszkár és Langer Simon szivarkapapir és szivarkahüvely előállításával foglalkozó iparüzlet tulajdonosok

Iritzer Sándor – Budapest VII. Király utca 19. (1920-1923)

Papíráru nagykereskedő 1928-ban VII. Holló utca 9. 1949-ben VII. Dob utca 24.

Izidor Dreissiger – Zágráb (1908)

Jacob Schnabl – Bécs I. Predigergasse 5. (1892-1919)

A csehországi születésű Schnabl (1832-1909) talán az egyik legnagyobb cigarettapapír gyáros volt a Monarchiában. Márkáit Magyarországon is védjegyeztette, 1890-1920 között neve közel 1500 helyen szerepel a védjegy értesítőben. Nem követte apja tanári pályáját, ehelyett 1849-ben Bécsbe ment kereskedőnek. 1859-ben Ignaz Bleier (1835-1917) vegyésszel együtt megalapították a Schnabl & Bleier céget, (később Samum) melyben Schnabl főként a kereskedelmi ügyekért felelt. A kezdetben tintát, cipőpasztát és éjjeli lámpákat is készítő cég elkezdett cigarettapapírok gyártásával foglalkozni. Nemzetközi kiállításokon is díjazott termékeik hamar nagy népszerűségre tettek szert nemcsak Bécsben, de Párizsban, Triesztben és Budapesten is.

Schnabl 1869-ben vásárolt egy gyártóüzemnek szánt házat Bécs IV. kerületében. 1880-ban vezették be a cigarettapapírok színes nyomtatású, szép grafikájú külső papírburkolatát, amitől csak még keresettebbek lettek. Az 1880-as évek végén már közel 500 munkást foglalkoztattak, 1890-ben a szomszédos épületet is megvásárolták. 1900 körül már az alapítók fiai, Leo Schnabl és Otto Bleier is részt vettek a cég munkájában. 1907 októberében mindkét épület leégett, ezért 1908-ban másik helyen megkezdődött egy új, nagyobb üzem építése. Addigra Jacob Schnabl már visszavonult, és idősebb fia, Josef vette át munkáját.

Jakob Sack – Bécs (1920)

Janina Czigarettapapir és Szivarszipkagyár rt. – Budapest IX. Ernő utca 26. (1910-1917.08.04.)

A korábbi Fuchs és Nagy cég vezetői, Fuchs Vilmos és Nagy Samu alapították a Janina céget, valószínűleg a sikeres cigarettapapír és hüvely márkanév után elnevezve. 1910-ben a IX. Ernő utca 8/A címen (1911-től átszámozva 26-ra). Az Ernő utcai ingatlant 1905 októberében Halász Ferenc és Pál gyárosok vásárolták meg 40000 koronáért. Szinte napra pontosan egy év múlva túladtak rajta, immár 50000-ért, az új tulajdonos a trieszti lakos Saul. D. Modiano, aki ekkor már maga is európai hírű cigarettapapír gyáros, és tíz évvel később ő is gyárat nyit Budapesten. Hat év elteltével, 1912 novemberében tőle vásárolta meg az ingatlant a Janina rt. 65000 koronáért.

Hamarosan 100 000 Korona tőkebevonással jelentősen kibővítették a gyártelepet. Valószínűleg a további bővítés elkerülhetetlensége tette szükségessé a költözést: 1917-től már a VIII. Nagytemplom utca 17. alatt működött, az 1911 januárjában leégett Gelb-féle bútorgyár helyén. 1924-ben a cégnév Janina Cigarettapapír rt.-re rövidült.


A mára lebontott gyárépület egy 1943-as számla fejlécén

Janina Cigarettapapír Rt. – Budapest VIII. Nagytemplom utca 17. (1917.08.04.-1948)

A két világháború közötti időszak egyik legnagyobb és legsikeresebb cigarettapapír és hüvely gyára. Legfőbb márkájuk a Janina. 1917-ben a cég alaptőkéje 300.000 Korona. 1934-ben közzétett mérlegük szerint 150.000 Pengő alaptőke mellett 31.000 Pengő tiszta nyereséget értek el. Az 1948-as államosításig működött ezen a néven, onnantól először Szivarkapapírgyártó Nemzeti Vállalat, majd szimplán Szivarkapapírgyár lett.

Jankovich Mihály – Szeged, Iskola utca 19.  (1920)

Kereskedő

Joseph Bardou & Fils – Párizs (1893)

Kalmár Jenő – Szabadka (1910-1912)

Papírgyáros

Karczag Henrik – Budapest (1914)

1910-1913-ig Halász Pállal közös cég

Kertész Márk – Budapest VII. Hársfa utca 12. (1915-1922)

Papírkereskedés és könyvkötészet

Kincsesy Bogdán – Máramarossziget (1914)

Dohánynagyárus, valószínűleg csak saját papírmárkát gyártatott

Kirschner és Társa – Budapest VII. Wesselényi utca 56. (1924-1928)

Kirschner Béla és Klein József, szivarszipka készítésével foglalkozó iparüzlet tulajdonosok. A céget Kirschner Béla önállóan jegyzi, czégvezető Kirschner Imre

Kiss Andor – Budapest VII. Wesselényi utca 24. (1922)

Papíráru és írószer nagykereskedő   

Klassohn Gyula és Társa – Budapest V. Arany János utca 20. (1892)

„Főraktár Magyarország és tartományai részére a legfinomabb gyártmányú franczia »La Cocarde« és »Perforé« (csipkézett szélű) szivarkapapírnak, mely utóbbinak azon széle, melylyel a behajtásnál megerősíttetik, csipkézettel van ellátva.”

Klein Ármin – Budapest VIII. Alföldi utca 3. (1904-1905)

Klein Henrik - Budapest VIII. József utca 31. (1903-1922)

1906-1908. VIII. Bérkocsis utca 16. 1908-ban VIII. Német utca 27.

Klein Henrik és Társa – Budapest VII. Ilka utca 42/A (1911-1916)

1916-ban VII. Gizella út 19/B, a korábbi címen: Hofstätter Guttmann. (Lásd még: Ratio és Start cégek)

Klein József – Budapest VI. Röppentyű utca 21. (1904-1911)

1905-ben Röppentyű utca 27.

Klein Salamon – Budapest VII. Király utca 1. (1924)

1924-ben kereskedésként

Klein Vilmos – Budapest VIII. Kerepesi út 73. (1900)

1898-ban papírkereskedés és könyvnyomda


1898.

Koch József – Budapest IV. Hajó utca 8-10. (1922-1928)

1928-ban VII. Wesselényi utca 44.

Kohn Fülöp utóda Deutsch Sámuel – Budapest V. Vilmos császár út 22. (1928-1940)

Norinbergi-, papír- és rövidáruk, dohánycikkek nagykereskedése      

Kohn Simon – Budapest VIII. József körút 10-12. (1902-1910)

Cigarettahüvely nagykereskedő. 1902-1903. VIII. József körút 5.

Komlós és Goldschmidt – Budapest VI. Jókai tér 9. (1928)

Goldschmidt Pál cigarettahüvely, papíráru és dohányzási cikk nagykereskedő

Komlós Károly – Budapest VI. Gr. Zichy Jenő utca 24-26-28. (1922-1928)

Cigarettahüvely, papíráru- és dohányzócikkekkel kereskedő üzlettulajdonos

Komlós Sándor – Budapest VII. Damjanich utca 46. (1916-1922)

Kompolti Mór – Budapest VI. Király utca 16. (1911-1928)

1912-től VII. Dob utca 59. 1928-ban Kompolti Móriczné, szül. Schamburg Eugenia, képeslevelezőlap és szivarkapapír elárusításával foglalkozó üzlettulajdonos


1910.

Konti Józsefné özv. (Cohn Josephine) – Budapest (1911-1917)

Különlegességi dohányáruda


1911.

Kossuth Könyvnyomda – Fehérgyarmat (1912-1913)

Mátyás Adolf       

Kovács Károly – Dés (1941-1942)

Szipkagyár

Krausz Emanuel – Budapest VI. Holló utca 9. (1924-1928)

1928-ban VII. Síp utca 16-18. A Holló utcai cím Bermann Kálmánéval azonos. Bermann társa volt Krausz Manó, valószínűleg Krausz Emanuel fia

Krausz Emanuelné (Deutsch Etelka) – Budapest VII. Kazinczy utca 49. (1899-1943)

1902: „Valódi vergé combustibel egyptomi, perzsiai és franczia szivarka-hüvelyek szopókával és szopóka nélkül”. 1899-ben Kazinczy utca 52. 1940-ben VII. Wesselényi utca 6.


1920.


Krausz Manó – Budapest VII. Kazinczy utca 49. (1908)

Lásd: Bermann és Krausz

Kunstädter Vilmos – Budapest VIII. Conti utca 38. (1906)

Papírkereskedés, nyomda és könyvkötészet


1912.

Kürschner Béla – Budapest VII. Csengery utca 2. (1922-1924)

Szipkák     

Leopold Gutter – Bécs (1919)

Leutwyler Ferenc – Budapest VIII. Tisza Kálmán tér 1. (1923-1925)

Papírfeldolgozó és dobozgyár. 1925.01.20-án átadta a Senator védjegyet a Janina rt.-nek

Lichtmann Mór – Budapest IX. Remete utca 34. (1924)

Lichtmann Noe – Budapest VIII. Teleki tér 3. (1923-1924)

1924-ben "Lichtmann Noe és Tauber Hermann"

Liebmann M.-né – Budapest VIII. Tisza Kálmán tér 3. (1922)

Lithographia G.m.b.H. Zigarettenpapier- und Hülsenfabrik – München (1920)

Löw Náthán - Budapest VI. Szerecsen utca 6. (1875-1908)

1900-1908. VI. Szerecsen utca 7-9. A magyar gyártók közül valószínűleg a legkorábbi. Lánya, Ilka 1890-ben hozzáment Rabinek Zsigmond paksi kereskedőhöz, és továbbra is cigarettapapír gyártással foglalkoztak. (Lásd: Houblon-Matelot cég)
1890.

Lőwy Náthán – Budapest VII. Rottenbiller utca 29/A (1922)

Lukács István – Budapest (1920)

Gyógyszerész, szabadalmai: „védjegyzett szivarkahüvely, szivarkaszipka, pipa, valamint egyéb dohányzó czikkekben nicotintól való mentesítés végett alkalmazandó vatta”

Magyar Szivarkapapír és Szivarkahüvelygyár Rt. – Budapest, Váci út 48/E (1938.12.20.-1949)

A legnagyobb és leghíresebb magyar cigarettapapír és hüvely gyár, a Modiano 1938 végén tulajdonost váltott. Ekkor nem csak a cég neve változott meg, de innentől népszerű Modiano márkájuk is már Diadal néven került forgalomba. A II. világháború után a gyárat államosították, majd 1949. szeptember 1-től Szivarkapapírgyár néven összevonták a Janina és Samum-Altesse cégekkel. 1953-tól a Dessewffy utcai OZALID Vállalat vette át a gyártást.

Marton J. Kálmán – Újpest, István út 10. (1904-1917)

Dohánynagyárus. 1910-1911. Árpád út 51. 1912-től Árpád út 53.

Matija Freund – Zágráb (1909-1915)

Lásd még: Erste Kroatische Cigaretpapierfabrik    

Mautner Miksa és Társa – Budapest V. Ügynök utca 9. (1916)

A korábbi Consum cég címén „Mautner Miksa és Kohn Hermanné szül. Weisz Karolina czigaretta és pouderdobozok előállításával és eladásával foglalkozó üzlettulajdonosok. A czéget Mautner Miksa önállóan jegyzi. Czégvezető: Kohn Hermann”

Mayer Alajos – Budapest IV. Váci utca 24. (1888-1899)

Dohánytőzsde tulajdonos, az egykori Medetz (volt dohánygyáros) üzletét vette át. 1898-ban Mayer Alajos és Véri Károly dohány és szivarkülönlegességi áruda üzlettulajdonosok. A céget egyedül Véri Károly jegyzi. Később Abonyi és Magyari cég, Váci utca 18. címen.

Mayländer Lajos – Budapest III. Vörösvári út 34. (1922)

Merényi József - Budapest VI. Révay utca 6. (1891.07.31.-1897)

A cégnév a Mühlberg-Merényi névmagyarosítás miatt változott. Lásd: Mühlberg József.


1890.

Merényi és Társa Bt. – Budapest VI. Dessewffy utca 26. (1897.03.01.-1903)

"Merényi József szivarkapapír és hüvelykészítés és eladási üzlettulajdonos, czégvezető: Merényi Richard papírkereskedő. 1900.04.24-én Merényi Richárd társtagi minősége megszűnt." Lásd: Mühlberg József.

Merényi Szivarkapapírgyár – Budapest VI. Nagymező utca 37-39. (1901.06.01.-1906)

1901-ben VI. Dessewffy utca 26. 1903-tól Nagymező utca, 1904-ben tulajdonosa Merényi Kornél Leó és Merényi Richárd

Merkli Ferenc – Debrecen (1908)

Fűszerkereskedő   

Modiano S. D. Szivarkapapírgyár r.t. – Budapest VII. Miksa utca 4-6. (1919-1931)

1928-ban VII. Rákóczi út 54. (=Miksa /ma Osváth/ utca, saroképület) A cigarettapapírt és hüvelyt gyártó céget 1868-ban Triesztben alapította a görög származású Saul David Modiano. 1909-ben nyílt meg első magyarországi üzemük Fiumében (ma Rijeka, Horvátország), de ez hamar kicsinek bizonyult, így 1919-ben Budapestre telepítették. A harmincas évekre már a hazai szükséglet 85%-át termelte. Az üzem a folyamatos fejlődés miatt új helyét is kinőtte.

Lásd még: S. D. Modiano - Fiume és Saul D. Modiano – Triest.

Modiano S. D. Szivarkapapírgyár r.t. – Budapest VI. Váci út 48/E (1931.11.16.-1938.12.20.)

1931. november 16-án nyitották meg az új, ultramodern üzemet. Termékeik sikerét nem csak a kiváló minőség, de a folyamatos reklámkampány is elősegítette.

Lásd még: Magyar Szivarkapapír- és Szivarkahüvelygyár Rt.    

Moritz Eber – Krakkó (1911)

Műanyag- és Textilfeldolgozó Háziipari Termelő Szövetkezet – Budapest V. Apáczai Csere János utca 17.      

Szipkák

Mühlberg (Merényi) József és társa – Budapest VI. Révay utca 6. (1891.07.31.-1897)

1892: „Budapest és Turn-Szeverin (Románia). A valódi franczia »Le Gloria« szivarkapapír kizárólagos főképviselősége és főraktára egész Európa részére, mint egyike ezen a téren a legelső európai czégeknek melegen ajánlható.” Lásd: Merényi József

Nachmann testvérek – Budapest VII. Kerepesi út 66. (1890.10.01.-1893)

Nachmann M. Ábrahám és Nachmann M. Izrael, szivarkapapír- és dobozgyárosok.

Nachmann testvérek és Farchy – Budapest (1893.02.10.-1899)

Nachmann M. Ábrahám és Nachmann M. Izrael, Farchy M. Ruben (máskor Emil M. Farchy) 1894.03.23-án N. Ábrahám társtagi minősége megszűnt

Nagy Samu – Budapest VII. Kertész utca 38. (1919.03.17.-1928)

1924-ben kereskedésként. Lásd Fuchs és Nagy, valamint Janina rt.

Neuer Márton – Budapest (1910)

Papírkereskedő

Nicotus Szivarkapapíripar, Alföldi Károly – Budapest V. Bálvány utca 22. (1921-1924)

1924-ben kereskedésként, 1928-ban szivarkapapír, hüvely, szivarkaszopóka, kötött, szövött, rövidáru, norinbergi, diszmű és papiráru kereskedő. VII. Wesselényi utca 8. Lásd: Alföldi Károly   

Nikopáll Kft. Páll Ernő – Budapest IV. Gerlóczy utca 11. (1935-1948)

Dohányzó kellékek, kiváltképpen szivarkaszipkák, szivarszipkák, pipák, ezekhez való szűrőbetétek és szopókák (Nikopáll szipka)

Nikopáll Kft. Ungerleider József – Budapest IV. Fehérhajó utca 8-10. (1949) 

Ungerleider József gyógyszerész       

Nikozár Kft. Páll Ernő – Budapest IV. Gerlóczy utca 11. (1949)

Dohányzási cikkek gyártása és forgalomba hozatala

November Dávid – Budapest VI. Szondy utca 15. (1894-1922)

1894-ben jött létre a November testvérek kis papírszipka készítő üzeme. November Ábrahám Mózes neve 1903 után már nem fordul elő, viszont Dávid 1922-ig feltűnik még a névjegyzékekben, igaz folyton változó telephellyel. 1894-ben V. Nagy Korona utca 28. 1903-ban V. Visegrádi utca 26/B, 1904-től VI. Szondy utca 15. 1905-től VI. Vörösmarty utca 75. 1906-tól V. Visegrádi utca 8. 1912-től V. Kádár utca 6. 1914-től V. Ügynök utca 7. 1922-től Pestszentlőrinc, Herrich utca 5.


1895.

November Ignác – Budapest VI. Révay utca 8. (1905-1916).

Született: Mielecz, 1876.08.08. 1905-ben szipkagyárat alapított Cegléden

November Jenő – Budapest II. Lövőház utca 22/A (1914-1929)

1914. V. Ügynök utca 9. 1916. V. Csanády utca 16. 1922-től Lövőház utca 22/A (Spagatner Saullal azonos cím). 1928-ban: „Erdély Andor, November Jenő, czégvezető: Léderer Ernő, cigarettahüvely és papírzacskó, valamint dobozok gyártásával foglalkozó iparüzlet tulajdonosok. V. Csáky utca 16. Ugyanekkor Spagatnerrel a Samum-Altesse igazgatósági tagjai. Lásd még Consum Szivarszipka és Hüvelykészitő és Közvetítő Vállalat, valamint Hansa, továbbá Samum-Altesse

 


Képes Krónika, 1920.09.21.


November Mór – Budapest VI. Révay utca 8. (1899-1908)

1899-1906. VI. Révay utca 22.    

November testvérek – VII. Károly körút 9. (1894.04.21.-1903)

November Dávid, November Ábrahám Mózes papírszivarszipkákat készítő üzlettulajdonosok

Nubia Zigarettenhülsenerzeugung Neugebauer & Co. – Bécs (1910)

Opawski & Ringer – Bécs (1896)

Ozalid Papírfeldolgozó Vállalat – Budapest VI. Dessewffy utca 37. (1953-1962)

Német kezdeményezésre 1937. október 21-én alakult meg az Ozalid Fénymásolópapír Kft. 20.000 Pengő törzstőkével a Nádor utca 12. szám alatti lakóházban. Magyarországra szállították a nyerspapírt és a teljesen kész vegyi anyagokat, a gyár feladata csak abból állt, hogy a papírt be kellett vonni a készen kapott emulziókkal. Később - új csomagolóanyagként - megkezdték a celofán gyártását is. A cég 1947 őszén szovjet tulajdonba került. Helyszűke miatt 1950-ben a vállalat új épületbe költözött, a Desswffy utca 37. címre.

 


Cigarettahüvelyek készítése - Papíripar, 1958/5.

 

1949. szeptember 1-én a korábbi Diadal, Janina, és Samum-Altesse cigarettapapír cégeket összevonták Szivarkapapírgyár néven, de mivel termékeik iránt egyre csökkent a kereslet, 1953-tól ezt is beolvasztották az Ozalid vállalatba.

1962. augusztus 1-től a cigarettapapír és hüvely gyártását átadta az újonnan létrejött kiskunmajsai nyomdatelepnek. 1963-ban az összes kisebb üzemet beolvasztották a Papíripari Vállalatba. 1964-től a volt Ozalid (és az egykori Janina, későbbi nevén Szivarkapapírgyár) is a Duna Papírgyár része lett.

 


Magyar Ifjúság, 1958.02.01.


Papíripar, 1958/5.


Papier á Cigarettes Maurice Maxime Labin – Bécs (1914)

Papierwerke Labin Gesellschaft m. b. H. – Bécs (1908)

Papírfeldolgozók K. T. Sz. – Budapest VII. Dohány utca 59. (1936-1971)

Pax Szivarkahüvely- és Szivarkapapírvállalat – Budapest VII. Elemér utca 17. (1915.09.22.-1928)

Halász Ferenc VII. Dob utca 60. 1918.11.13-tól az elhunyt Halász Ferenc után örökösödés útján Halász József berettyóújfalusi lakos cégtulajdonos. „Hygienikus szivarkahüvelyek és mindennemű dohányzókellékek elárusítása”

Petőfi Nyomda Telepe – Kiskunmajsa (1962-1965)

Lásd: Bács-Kiskun Megyei Nyomda Vállalat

Pósa Lajos – Budapest VII. Garay utca 36. (1934)

Honvéd cigarettapapír, védjegye később átírva a Janina rt.-re

Preis és Dworák – Sopronkertes (1904-1921)

Pipa, szivarszipka

Rabinek Bernát – Budapest VII. Nagydiófa utca 34. (1895.03.01.-1896.03.20.)

Löw Náthán, testvérének apósa ruházta rá az üzemet és a szabadalmakat. Amikor Bernát a testvérét, Zsigmondott is bevette az üzletbe, Löw Náthán feljelentette őket szabadalombitorlás miatt. A bíróság a vádat alaptalannak találta, a vádlottakat felmentette. 1904-1909. VII. Király utca 33. 1924-ben már kötött szövött és rövidáru kereskedő


1913.

Rabinek Bernát és Testvére – Budapest VI. Szerecsen utca 7. (1896.02.26. -1924)

R. Bernát és Zsigmond 1890-ben még paksi kereskedő cég. 1902-1908. üzemük azonos címen Löw Náthánnal, 1912-ben VI. Dalszínház utca 10. 1914-től VI. Lázár utca 6. 1924-ben már csak kereskedésként szerepelnek.

Rabinek Zsigmond – Budapest VI. Lázár utca 6. (1895-1929)

Löw Náthán veje. 1896-ban VI. Szerecsen utca 7-9. Lásd: Houblon-Matelot      

Rabinek Zsigmondné – Budapest VI. Lázár utca 6. (1913-1927)

Löw Náthán lánya, Rabinekkel kötött házassága: 1890. Lásd: Houblon-Matelot


1890.

Rabinovszky & Hughes – VI. Andrássy út 56. (1894)

Radó Béláné özv. dohánykisárus – Kassa, Deák Ferenc utca 18. (1913-1950)

1913-ban dohánytőzsdés Kassán. „Egy angol mechanikus elmés szerkezetű gépet talált fel, melynek segítségével 500 cigaretta-hüvelyt lehet egy óra alatt megtölteni. A találmányra Radó Béláné kassai dohánytőzsdéje kapta meg az egyedárusítási jogot. A gép ára 5 Korona s kapható 2, 3 és 4-es számú nagyságban. A gyorstöltő cigarettagépet Radó Béláné dohánytőzsde-tulajdonos (Kassa, Deák Ferenc utca 18.) utánvét vagy az összeg előzetes beküldése mellett küldi szét. 1947-1950 között is megtalálható még, VII. Péterffy Sándor utca 13. címen.

Rakowitzky Selman és R. Hirsch – Budapest V. Véső utca 3. (1910-1923)

Első magyar szivarkaipari gépek gyára. 1913-tól V. Csáky utca 9. 1921-től V. Váci út 74. Mérnökök rengeteg szabadalommal.

Ratio Szivarkapapír r.t. – Budapest VII. Gizella út 19/B (1920-1928)

1922. Igazgatóság: Ligeti Fülöp, Lemo A. Felügyelőbizottság: Szántó Márton, dr. Kaba Imre Lásd még Klein Henrik       

Ratio Szivarkapapírtársaság, Klein és Társa – Budapest VII. Ilka utca 42/A (1910.07.02.-1920) 1911-ben „Klein Hermann és Hoffstätter Gutmann szivarkapapír- és szivarkahüvely-gyártási iparüzlet tulajdonosok.” 1917-től VII. Gizella út 19/B     

Reich Bernát – Budapest VII. Színház utca 24. (1905-1908)

Reich Gyula – Budapest VII. Bem utca 16. (1908)

Reichard és Társa – Budapest VI. Gr. Zichy Jenő utca 43. (1912-1915)

Reichard Gyula és felesége Friedmann Dorottya. Lásd még: Sano

Reiner Károly – VI. Hajós utca 9. (1908-1924)

1913-ben már Reiner Károlyné özv. sz. Meissner Emma. 1922-ben papír- és papíráru ügynökségi üzlettulajdonos

Reschofszky és Társa – Budapest IX. Ernő utca 26. (1910.10.15.-1911)

Reschofszky Benő és Fuchs Vilmos (R.B. özv. Hirn Manó Gáborné sz. Steiner Margit második férje). 1911-ben Reschofszky Benő és Krausz Emánuelné, szül. Deutsch Etel papír- és szivarkahüvely kereskedők. Együttes cégjegyzés. Érdekes módon a cím megegyezik a Janina rt. címével.

Richter Lipót – Budapest VIII. Üllői út 83-85. (1909-1916)

~1903-1923 között papírkereskedő. Lásd Bíró (Richter) Lipót      

Rosenfeld Farkas – Budapest VIII. József körút 10. (1911-1912)

~1904-1928 között papír és könyvkereskedő

Rosner Mór – Budapest V. Nagy Korona utca 28. (1897.10.29.-1909)

Szivar papírszopóka, szivarkapapír, hüvely és iskolatáska elárusító 

Róth és Grünfeld – Putnok (1910-1912)

Kereskedők, dohányárusok - Róth Adolf és Grünfeld ?.

Róth Miklós – Budapest VI. ker. Eötvös utca 28. (1939-1946)

Könyvkötő

Royal papír- és szivarkahüvely nagykereskedés – Budapest VIII. József krt. 10. (1912-1928) Lásd: Kohn Simon ill. Simonné sz. Rosenfeld Anna

S. D. Modiano – Fiume (1909-1918) 

A cigarettapapírt és hüvelyt gyártó céget 1868-ban Triesztben alapította a görög származású Saul David Modiano. 1909-ben nyílt meg első magyarországi üzemük Fiumében (ma Rijeka, Horvátország), de ez hamar kicsinek bizonyult, így 1919-ben Budapestre telepítették.

Lásd: Saul D. Modiano – Triest és Modiano S. D. Szivarkapapírgyár    

S.D. Alkalay Erste Bosnisch-Hercegovinische Cigarettenpapier Büchel Fabrik – Sarajevo (1905-1911)

Salamon Jánosné – Budapest IX. Üllői út 7. (1912.02.10.-1913)  

Született Kis-Nagy Róza, nürnbergi díszmű-, játék-, háztartási-, rövid- és papírárúk, író- és rajzszerekkel, szivarkahüvely és egyéb dohányzószerekkel, valamint képes levelezőlapokkal való kereskedő

Sámuel Adolf – Szarvas (1905)

1880-tól működő könyv és papírkereskedés   

Samum-Altesse Egyesült Szivarkapapír- és Hüvelygyár Rt. – Budapest VI. Gömb utca 32. (1921.08.-1937)

1922-ben igazgatóság: dr. Schnabl József, Oberlender Berta, Gulter Henrik, dr. Bleier Ottó, dr. Baumfeld-Lohnstein Richard, Schnabl Leó, dr. Mándy István, dr. Salusinszky Gyula, Dános István, dr. Révész Jenő, dr. Lányi Zsigmond, Dréhr Imre. Közülük hárman a bécsi egykori Sscnabl & Bleier, későbbi Samum cég vezetői.

Samum-Altesse Szivarkapapír és Dobozgyár Rt. – Budapest VI. Gömb utca 32. (1937- 1948)

A cég 1937-ben nevet változtatott. Működésének az 1948-as államosítás vetett véget.      

Sano szivarkapapírtársaság, Reichardt és Társa – Budapest VI. Gr. Zichy Jenő utca 43. (1912-1917)

Reichard Gyula és Reichard Gyuláné szül. Friedmann Dorottya. 1917-ben védjegyei átírva a Ratio szivarkapapirtársaság Klein és Tsa budapesti cégre. Lásd még: Reichard és Társa,  és Ratio     

Saul D. Modiano – Triest (1868-1916)

A cigarettapapírt és hüvelyt gyártó céget 1868-ban Triesztben alapította a görög származású Saul David Modiano. A termékskála 1884-ben bővült egyéb papírárukkal és játékkártyákkal, utóbbiak jó minőségük miatt a mai napig igen közkedveltek. A gyár termékei hamar nagy népszerűségre tettek szert, és rövid időn belül ellepték a szomszédos országok piacait is. A növekvő kereslet kielégítésére több gyárat is alapítottak, immár Olaszországon kívül is.

1909-ben nyílt meg első magyarországi üzemük Fiumében (ma Rijeka, Horvátország), de ez hamar kicsinek bizonyult, így 1919-ben Budapestre telepítették. Lásd: S. D. Modiano - Fiume     

Schächter Ármin – Budapest VII. Nagydiófa utca 5. (1922)

Könyvkötő  

Schneller Testvérek – Budapest II. Zsigmond utca 7. (1921-1943)

Schneller Miksa és Schneller Dezső, papíráru kereskedéssel foglalkozó üzlettulajdonosok

Schönmann & Singer – Bécs (1910-1917)

Schwabl Henrik – Cinkota (1918.07.01.-?)      

Schwalb Chaim Ármin (Henrik)  

Schwarczenfeld József – Budapest VII. Klauzál utca 32. (1908-1916)

1908-ben Schwarczenfeld és Formanek Géza Rezső    

Schwartz Mórné, özv. Eisinger Julianna – Budapest V. József tér 9. (1913.01.15.-1917)

Szivarszipka-, szivarkahüvely-, dohányzócikk és papírnemü bizományi és ügynöki iparüzlet tulajdonos. Czégvezető. Vas Sándor (lásd ott is)    

Schwarz Jakab – Budapest VI. Petőfi utca 14. (1898-1917)

Könyvnyomda, papír és könyvkereskedés, képes-levelezőlap és szivarkahüvely gyári raktár 1898. Budapest V. Lipótlemplom-bazár 1. 1906. Petőfi utca 9.

Schwarz Siegfried – Budapest VI. Ó utca 23. (1918.06.09.-?)

Kereskedő   

Sempronia Soproni Szivarkahüvely és Szivarszipkagyár – Sopron (1918.10.01.-1924)

1909-ben indult Forster Gusztáv (1866-1944) üzeme Sopronban. (Lásd: Forster Gusztáv)

Senator Schweizi Szivarkahüvely és Szivarkapapírgyár Rt. – Budapest VIII. Tisza Kálmán tér 1. (1924)

Siegfried Sokal – Bécs (1917-1924)

Singer Hermann – Budapest V. Deák Ferenc utca 14. (1913-1928)

1924-ben V. Csanády utca 16. Lásd Consum Szivarszipka és Hüvelykészitő és Közvetítő Vállalat

Smith & Meynier Fiumei Első Királyi Szabadalmazott Papírgyár r.t. – Fiume (1901-1911)

Société Anonyme des papiers Abadie Theil-sur-Huisne (1866-1975)

Az Abadie gyárat Joseph-Bertrand Abadie /1824-1876/, a ragasztó nélküli cigarettapapír feltalálója alapította 1866-ban Theil-sur-Huisne-ban, Franciaországban. Halálát követően fia, Egbert vezette az üzemet 1892-ig, majd testvére, Michel követte. 1922-től Michel fia, Pierre Abadie, ő utána pedig Gilbert Abadie vezette a gyárat egészen az 1975-ös bezárásig. A második világháborút követően már nem volt versenyképes a cég, viszont fénykorában termékeik egész Európában ismertek és népszerűek voltak. Sok országban - így Ausztriában és Magyarországon is - létesítettek leányvállalatokat.

Solali Tow. Zbytu Bibulek do papierosow z.o.p. – Zywiec (1926)

Spagater József – Budapest VI. Szív utca 54. (1902)

Spagatner Saul – Bécs, Budapest (1908-1928)

1909-ben még bécsi lakos, 1917-ben már Budapest II. Lövőház utca 22/A (November Jenővel azonos) címen. 1928-ban a Samum-Altesse cég igazgatósági tagja


1922.

Spitz Albert és Testvére – Brassó (1909)

Spitz Albert és Béla. A cég már 1896.06.16-án bejegyezve, mint nürnbergi, rövid- és kötöttáru kereskedés. 1916-ban utódlással megszűnt.

Spitzer Vilmos – Budapest II. Halász utca 2. (1924)

1924-ben kereskedés

Start Szivarkahüvely, papír- és patent szipkagyár, Halász Pálné – Budapest VII. Rottenbiller utca 5. (1907.10.29.-1909.05.)

Halász Pálné szül. Kohn Terézia. Üzlet: VI. Izabella utca 47.

Start Szivarkahüvely, papír- és szipkaipar Halász és Geiger – VII. Rottenbiller utca 5/A (1909.05.28.-1909.08.31.)

Halász Pálné szül. Kohn Terézia és Geiger Ferenc 

Start Szivarkahüvely, papír- és szipkaipar Klein és Tsa – Budapest VII. Rottenbiller utca 5/A (1909.08.28.-1921)   

1910-ben Halász Pálné szül. Kohn Terézia és Klein Hermann szivarkapapír, papírszipka készítési üzlettulajdonosok. A céget egyedül Klein Herman társtag képviseli és jegyzi. Lásd még: Klein Hermann és Ratio  

Start Szivarkahüvely, papir- és szipkaipar Ascher és társa – VII. Rottenbiller utca 5/A (1910.08.30.-1912)

1910-ben Ascher Dezső belépett a cégbe, Klein Hermann kilépett, új cége a Ratio lett. Szivarkapapír, papírszipka készítési üzlettulajdonosok. 1911-ben Halász Pálné is kilépett az üzletből.

Stern és Haász – Budapest VII. Kazinczy utca 41. (1904-1915)

Stern Pál Fülöp, Haász Manó. 1908-ban VII. Király utca 13. és VII. Dob utca 16. Lásd: Bermann, Stern és Haász

Stern Pál Fülöp – Budapest (1905-1918)

Lásd: Stern és Haász      

Stern Pál Fülöpné – Budapest VII. Károly körút 7. (1919.03.19.-1924)

Stern Fülöpné, szül. Lichtmann Katicza, papírszipka és szivarkahüvely készítésével foglalkozó üzlettulajdonos

Stern Rezső – Budapest VII. Károly körút 7. (1928)

Stroh, Finkelstein és Gottlieb – Budapest VII. Károly krt. 9. (1916-1943) 

Stroh Emil, Fenyves (Finkelstein) Ignác, Gottlieb Mór Béla papír és rövidáru nagykereskedés, cégük bejegyezve: 1898.05.16.


1910.

Svachulay és társai – Budapest VIII. Nagytemplom utca 33. (1907-1910)

Svachulay Sándor, Hiebei Ferencz és Rössler Nándor a Svachulay-féle szabadalmazott szivarka-töltőgép kereskedők. A cég képviseletére és jegyzésére csupán Rössler Nándor jogosult

Szántó Arnold – Budapest VII. Király utca 85. (1909)

Norinbergi áru kereskedő

Szántó Dezső – Budapest VIII. Népszínház utca 53. (1912-1922)

Szántó Antinicotin szivarka- hüvely-raktár. 1922-ben VIII. Homok utca 8-10.      

Szatmári Fivérek – Budapest VI. Rózsa Ferenc utca 87. (1945-1947)

Hercules Papírfeldolgozó

Székely József – Budapest VII. Klauzál utca 32. (1922)

Szepes Ignác – Budapest VIII. Német utca 33-35. (1914)

Kereskedelmi ügynök

Szivarkapapírgyár(tó Nemzeti Vállalat) – Budapest VIII. Nagytemplom utca 17. (1949.09.01.-1953) A volt Didal, Janina és Samum-Altesse cégek összevonásából keletkezett vállalat. 1950-ben igazgatója: Dunai Sándorné. 1953-tól feladatait az Ozalid Papírfeldolgozó Vállalat vette át.

 


Magyar Közlöny, 1949.09.30.


Tauchner Mór(itz) – Budapest VII. Kisdiófa utca 5. (1921-1928)  

Tillinger S. – Lemberg (1906)

Török szivarkahüvely különlegességek iparvállalata – Budapest VII. Holló utca 9. (1911-1928)

Bermann Kálmán és Krausz Manó - K.M. 1920-ban kilépett az üzletből  

Urania Szivarkahüvely Raktár – Budapest VII. Kertész utca 33. (1902-1916)

Lásd: Glück Márton

Vadásztöltény, Gyutacs és Fémárugyár Rt. – Budapest (1921-1947)

Színes szipka. Telephelyek még Mosonmagyaróváron (a régi Hirtembergi tölténygyár fiókja), Nagytétényben és Székesfehérváron

Valuta Szivarkahüvely és Szivarkapapír Vállalat, Halász Pál – Budapest VII. Elemér utca 35. (1915.09.22.-1924)

1921-ig VII. Alsóerdősor 8. Lásd: Halász Pál

Vas Árpád – Budapest XI. Karolina út 67. (1940-1950)

Papírszipkagyáros több szabadalommal. 1949-1950 között Vas Árpád és Vas Endre Vaco papírszipka készítők

Vass Sándor szivarszipka- és papírneműgyár – Budapest I. Verpeléti út 8. (1923-1942)

1939-ben már Vass-testvérek. 1922-ben I. Bicskei utca 9.

Vlanikolin Sándorné – Budapest VII. Holló utca 9. (1946-1948)

Waldes & Co. – Vrsovic (1916)

Szivarkapapír, szivarkahüvely és dobozgyár

Waldner és László Nicotinfogó papírszopóka és czigarettahüvelygyár – Budapest VII. Dembinsky utca 10. (1901.10.07.-1909)

Waldner Sámuel és László Károly Gábor, papírszipka készítő üzlettulajdonosok. 1904-1905 között azonos címen Erdély S. és Tsa-val és Fuchs Vilmossal

Weisz Klara – Bécs (1901)

Weiszfeiler Mór – Szeged, Jókai utca 11. és Rákóczi tér sarka (1920-1925)

Weiszfeiler Sándor testvére.    1922-től Szeged, Tisza Lajos körút, Püspök téri bazár

Weiszfeiler Sándor – Budapest VII. Dob utca 9. (1917-1928)

Weiszfeiler Mór testvére. 1923-tól Alföldi Károllyal azonos címen: Wesselényi utca 8.


1922.

Wellisch, Frankl & Co. – Bécs (1932)

Wertheimer Jenő – Kolozsvár (1913)

1887-1890 között Első erdélyi rum, liqueur és rozsolis gyáros

Weszely Károly – Budapest VII. Kazinczy utca 35. (1913-1923)

Wunder Aladár – Budapest VII. Dob utca 103. (1901-1908)

Zigarettenpapier- und Zigarettenhülsen Fabrik Elster & Topf Gesellschaft m.b.H. – Bécs (1919)

Zucker Mór Herman – Budapest V. Aulich utca 7. (1908-1914)

Norinbergi és rövidárukereskedő, cégalapítás 1895.01.21. 1928-ben még megtalálható


1920.

 

TOVÁBBI CIKKEK:

A Csepel Művek cigarettái

A dohány jellemrajza

A füstszűrő megjelenése

A gyufa gyártása Magyarországon

A Helikon cigaretta története

A Magyar Királyi Dohányjövedék története

A Modiano diadala

A Sopianae cigaretta története

A Symphonia cigaretta története

A vágott dohányok újjászületése

Áprilisi tréfa? - Nevetséges cigaretták

Bányásznapi cigaretták

Barnabőrű szivarok I.

Barnabőrű szivarok II.

Dohányzás a szocializmusban - Magyar Dohányipar

Éljen május 1. - Égjen a gyár!

Európa átitatódik dohányfüsttel

Formás pipatestek

Füstbe ment Tervek

Füstölgő asszonyok

Gomolygó kék pipafüst I.

Gomolygó kék pipafüst II.

Háború után - Magyar Dohányjövedék

Háztáji cigaretták

Illanó füst a filmvásznon

Illem és jellem - füst mellett

Karácsonyi cigaretták

Keserédes pipafüst

Ki volt szopókás Mirjam?

Kihúzzuk a gyufát!

Külföldi különlegességek I.

Külföldi különlegességek II.

Lajos bácsi cigarettái

Levente története

Mentolos füst

Mindennapi mérgeinket add meg nekünk ma

Nikotinmentes nyaralás

Parancsolj, kérlek, tüzet!

Stílusos cigaretták

Szakmunkások tangyártmányai

Szegényember betevője: a töltött cigaretta

Szivarkák reinkarnációja

Sztálinvárosi cigaretták

Trafiktörténet

Városi cigaretták

Vásári cigaretták